(Iz molitvenika “Preghiere con gli angeli”)

Sveti moj anđele čuvaru, od početka moga života dan si mi kao pratilac i zaštitnik. Sada pred licem Gospodina i moga Boga, moje nebeske Majke Marije i svih anđela i svetih ja, (reci svoje ime), siromašni grešnik, želim se tebi posvetiti. Obećavam da ću vjerno slušati Boga i majku Crkvu. Obećavam da ću biti uvijek pobožan Mariji, mojoj Majci i Gospodarici, te da ću je uzeti za uzor svoga života. Obećavam da ću biti i tebi pobožan, moj sveti zaštitniče, te da ću u skladu sa svojim snagama širiti pobožnost svetim anđelima koja nam je dana kao pomoć u borbi za postizanje Božjega kraljevstva. Molim te, sveti anđele, učini me dionikom snage tvoje ljubavi prema Bogu kako bih se ražario ljubavlju prema Bogu i ostao mu uvijek vjeran. Neka me tvoja ruka brani od neprijatelja, učini me dionikom Marijine poniznosti, vodi me tako da izbjegnem sve opasnosti i dođem u nebo u kuću Očevu. Amen.