Dragi vjernici, Crkva se kroz cijelu svoju povijest u svim nevoljama posebno utjecala moćnom zagovoru Blažene Djevice Marije, da od Boga isprosi potrebne milosti. To je poglavito bilo značajno u vrijeme epidemioloških nevolja. Stoga u ovo vrijeme kada epidemija koronavirusa, na neki način, prijeti cijelom čovječanstvu, preporučujemo molitve Gospi od Zdravlja.

Prije svega molimo za oboljele i za zdravstvene djelatnike koji im služe, ali i da Gospodin svojim moćnim milosrđem zaustavi svako zlo i prizove nas k obraćenju. Svećenicima preporučujemo, kada je to moguće, posebno subotom, da služe mise u čast Gospi od Zdravlja.
Molitve koje slijede prilagođene su prema tradicionalnom štovanju Gospe od Zdravlja u Splitu, kada su se vjernici u vrijeme kuge utjecali Majci Božjoj, Gospi od Zdravlja te su osjetili njezinu izvanrednu pomoć i zaštitu. Neka nam Majka Božja, zaštitnica kršćana i svih bolesnih, iskaže svoju majčinsku pomoć u svim potrebama duše i tijela. Uz pridržavanje onoga što nam zdravstvene mjere nalažu, kao vjernici dužni smo moliti za sve ljude u potrebi pa vam stoga toplo preporučujemo sljedeće molitve.

1.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, štujući Blaženu Djevicu Mariju,
Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo.
Majka tvoga Sina i naša Majka Marija, najljubaznije pritječe u pomoć
svojoj djeci koja su u nevoljama.
Stoga se bolesni k njoj utječu, nazivajući je „Zdravlje bolesnih“,
kako bi, po njezinu zagovoru, opet primili zdravlje.
Molimo te da nas po njezinu zagovoru oslobodiš od svake epidemiološke nevolje,
kao i od svakog moralnog zastranjenja, te nas privedeš trajnom obraćenju.
Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

2.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, štujući Blaženu Djevicu Mariju,
Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo.
Hvala ti što si nam Majku svoga Sina dao za zaštitnicu, jer bolesnima koji zazivaju
njezinu zaštitu, sja kao znak ozdravljenja i višnje nade.
U ovom času, svrni svoj pogled na naše molbe i Marijin moćni zagovor,
te nam udijeli što te molimo. Posebno zaštiti sve oboljele
kao i medicinsko osoblje koje im služi.ž
Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

3.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, štujući Blaženu Djevicu Mariju,
Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo.
Dok putujemo zemljom, tvoje spasenje obuzima čitava čovjeka,
naše tijelo i našu dušu. Po zdravlju posve se mijenja naše stanje:
tlačenje se okreće u slobodu, neznanje u spoznaju istine, bolest u zdravlje,
žalost u radost, smrt u život, robovanje grijehu u dioništvo tvoje božanske naravi.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja, molimo te udijeli nam
zdravlje i duše i tijela, da ti u zdravom tijelu uzmognemo zdravom dušom
iskazivati slavu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

4.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, Štujući Blaženu Djevicu Mariju,
Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo.
Znamo da se savršeno i potpuno spasenje ne možemo postići na ovom svijetu:
naš je život izložen boli, patnji i smrti. Tvoj lijek za naše zdravlje jest Isus Krist,
koga si poslao k nama kao Spasitelja i Liječnika duše i tijela.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja, molimo te
da nas Kristove boli iscijele, da ozdravljeni prispijemo u nebesko slavlje.
Zaštiti naš narod i sve narode od zaraze, ozdravi bolesne, zaštiti one koji im služe
te nas sve prizovi k obraćenju. Daj da se ne oslanjamo samo na svoje snage i znanje, već prije svega da se pouzdamo u tvoju pomoć i veliko milosrđe, koje imaš prema nama.
Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

5.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, štujući Blaženu Djevicu Mariju,
Gospu od Zdravlja, hvalimo te, blagoslivljamo i slavimo.
Tvoj Sin, Isus Krist, od proroka nazvan Sluga Gospodnji, ponio je naše bolesti,
naše boli na sebe uzeo i njegove nas rane iscijeliše.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja, molimo te
primi nas duha ponizna i srca skrušena.
Usliši što te molimo u ovom času: da se zaustavi svaka pošast zaraze
od bilo koje bolesti, da bolesni ozdrave, da budu zaštićeni oni koji im služe,
te svi zajedno da uđemo u milost obraćenja. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Posveta Bezgrješnom Srcu Marijinu
(s crkvenim dopuštenjem, 1983.)

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,
tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće:
svoje misli, riječi i djela.
Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada, sada i u vječnosti
na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrješna moja Majko,
pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja
da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!
Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja! Amen.

* * *

Ove molitve mogu se moliti u svako vrijeme, u crkvi ili kod kuće. Može se moliti po jedna nakon svake desetice svete Krunice. Također, mogu se moliti prije mise ili nakon mise, jedna ili više molitava, kao i uz molitvu adoracije. Preporuka je da se prema mogućnostima moli Krunica BDM ili Božjeg milosrđa te Lauretanske litanije uz posvetu Bezgrješnom Srcu Marijinu. Molitve su sastavljene u dogovoru s provincijalatom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu, koja tradicionalno njeguje ovu dragocjenu pobožnost štovanja Gospe od Zdravlja.

Gospićko-senjska biskupija | Bitno.net