Bože moj,
ne činim ono što hoću,
nego činim ono što ne ću.
Odgađam i ne mogu se odlučiti.
A onda je već kasno i odlučeno, bez mene.
Ne upravljam svoj život, nego sam upravljan,
kao da sam vođen na konopcu,
ne znajući ni od koga ni kamo.
Daruj mi, molim te, svojega Duha Svetoga
da u tvojemu svjetlu razlikujem:
prvotno – od drugotnoga,
dobro – od zla,
istinu – od laži,
pravo – od krivoga,
osjećanje – od raspoloženja,
tebe, Bože moj, – od onoga što bi htjelo biti mojim Bogom,
tvoj glas – od glasina,
tvoju slavu – od pompe neprijatelja,
služenje tvojemu kraljevstvu – od svega što to priječi,
ono što me s tobom veže – od onoga što me od tebe dijeli,
što posjedujem – od onoga što mene posjeduje,
tvoj sud – od mojih predrasuda,
tvoje milosrđe – od moje nedužnosti,
postojanost – od otvrdnuća srca,
neprolazno – od prolaznoga,
posljednje – od pretposljednjega
i tvoje darovano nebo – od onoga što ga sam krojim.
Protivim se glasovima koji me hoće učiniti mudrim,
kao da se jedno od drugoga ne može razlikovati.
Ti mi daruj dobru volju i sposobnost,
odvažnost i snagu i povjerenje,
da se pravo odlučim i izaberem
ono na što me ti pozivaš i što mi ti daruješ,
što mene i sve moje bliže k tebi vodi. Amen.

Georg Lengerke

*Molitva je preuzeta iz molitvenika “YOUCAT – molitvenik za mlade”, o kojem više možete saznati na poveznici ovdje.