Alojzije, daj da te slavim, nebeski cvijete, dušom svom,
jer ti si svetim žićem pravim vijek bio sličan anđelom.
Oj, molimo te, Alojzije, ne odbij našega srca dar!
Alojzije, o daj nam svoga srca žar!

I cijeli svijet si prezirao i sav mu varav sjaj i lud,
za nebom tek si uzdisao, jer anđelska ti bila ćud.
Oj, molimo te, Alojzije, ne odbij našega srca dar!
Alojzije, ne odbij našeg srca žar!

Ti samu sebi strog si bio i trpio se pokorom;
uz suze si i krvcu lio, prem’ tako čist u srcu svom.
Oj molimo te, Alojzije, ne odbij našeg srca dar!
Alojzije, o daj nam svoga srca žar!

Amen.

Izvor: Župa sv. Vida i sv. Jurja