Ljudske kreposti ravnaju našim činima, sređuju naše strasti i upravljaju našim vladanjem po razumu i vjeri. Mogu se okupiti oko četiri stožerne kreposti: razboritosti, pravednosti, jakosti i umjerenosti. (KKC) Molitvu anđeoskim korovima za kreposti napisao je u 19. st. talijanski svećenik Giuseppe Riva, a sastoji se od devet zaziva nakon kojih se jednom moli Očenaš, Zdravomarija i 3 Slava Ocu.

1. Uzvišeni Serafini, koji gorite od ljubavi, isprosite nam svetu ljubav i čistoću. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu 

2. Blaženi Kerubini, koji Boga motrite, isprosite nam živu vjeru. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu 

3. Uzvišena Prijestolja, nositelji slave Božjeg prijestolja, isprosite nam milost čvrste nade da ću i ja Boga posjedovati u vječnosti. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

4. Najveća Gospodstva svega stvorenoga, isprosite nam milost potpunog i razboritog ovladavanja samim sobom. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

5. Moćne Sile, izvoditelji čudesnih djela Božjih, isprosite nam milost da nadvladam sve protivštine koje dolaze od bilo kojeg stvorenja. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

6. Prevelike Vlasti, pokoravatelji đavola, isprosite nam milost pobjede nad svakom đavolskom napašću. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

7. Premudra Poglavarstva, ravnatelji anđeoskim djelima, isprosite nam savršenu podložnost Božjim odredbama. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

8. Plemeniti Arkanđeli, navjestitelji velikih Božjih djela, isprosite nam milost poslušnosti Božjim zapovijedima. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu

9. Blaženi anđeli, sluge i glasnici Božji, isprosite nam milost da vjerno odgovaramo Božjim nadahnućima. Oče naš, Zdravo Marijo i 3 Slava Ocu 

 (Prevedeno iz molitvenika “Manuale di Filotea” koji je napisao svećenik Giuseppe Riva, penitenzijar iz Milana. Objavljeno s Imprimaturom 30. siječnja 1897; Vic. Gen. can. Arcangeli, Bergomi)

| Bitno.net