Učini nas dostojnima služenja

Učini nas dostojnima, Gospodine,
da služimo braći i sestrama
po čitavu svijetu
koji žive i umiru
u siromaštvu i gladi.
Daj im po našim rukama
kruha svagdanjega,
po našoj djelotvornoj ljubavi
radost i mir.
Osnaži me, Gospodine,
da više nastojim tješiti
nego biti utješena,
više shvaćati
nego biti shvaćena,
više ljubiti
nego biti ljubljena;
jer se odricanjem nalazi,
opraštanjem
prima oproštenje,
a kroz smrt se stiže
u život vječni.
Amen.