Duh Došašća dobrim se dijelom sastoji u življenju u blizini Djevice, koja u ovo vrijeme nosi Isusa u svojoj utrobi. I sam naš život je malo duže došašće, iščekivanje konačnoga trenutka u kojem ćemo se napokon zauvijek susresti s Gospodinom. Kršćanin zna da ovo došašće mora živjeti zajedno s Djevicom sve dane svojega života ako si želi sa sigurnošću zajamčiti jedini uspjeh koji je važan u njegovu postojanju: susresti Krista u ovome životu i poslije u vječnosti.

Marija uvećava radost u našoj duši, jer prisnost s njom vodi nas Kristu. Ovo je Marija: »Učiteljica nade. Marija naviješta da će je ‘svi naraštaji zvati blaženom’ (Lk 1, 48). Ljudski govoreći, na kojim razlozima je temeljila svoju nadu? Tko je ona bila za muškarce i žene svojega vremena? Velike junakinje Staroga zavjeta – Judita, Estera, Debora – imale su još na ovoj zemlji ljudsku slavu. […] Kakva suprotnost između Marijine nade i naše nestrpljivosti! Često tražimo od Boga plaću za ono malo dobra što smo učinili. Čim iskrsne prva poteškoća, tužimo se. Vrlo često nismo sposobni podnijeti napor, zadržati nadu.«

Pobožnost Blaženoj Djevici najbolje je jamstvo da ćemo dobiti pomoć koja nam je potrebna i vječnu sreću za koju smo stvoreni. Marija je doista »luka za brodolomnike, utjeha u svijetu, oslobođenje zatočenika, zdravlje bolesnih«. Zamolimo Mariju da, u ovim danima koji prethode Božiću, a i uvijek, puni vjere prema njezinu Sinu, znademo iščekivati Isusa Krista, Mesiju, kojega su najavili proroci. Uspjet ćemo u tome gledajući u nju koja »dok ne dođe dan Gospodnji (usp. 2 Petr 3,10), svijetli putujućem Božjem Narodu kao znak pouzdane nade i utjehe«.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)

[facebook]Želiš još poticajnih tekstova? Klikni like![/facebook]