Među vjernicima u Hrvatskoj manje je poznato da, osim što sv. Franju častimo kao Serafskog oca, pojmom Serafska majka nazivamo svetu Klaru. A što ustvari znači pojam “serafski”?

Taj pojam potječe od riječi serafin koja označava posebnu kategoriju anđela, piše Aleteia. U Katoličkoj enciklopediji stoji da je “taj naziv izveden iz hebrejskog glagola “saraph” (“spaljivati vatrom”)“. Prema Starom zavjetu, serafini predstavljaju nebeska bića, odnosno anđele koji okružuju Boga i služe mu. U kršćanskoj ikonografiji prikazivani su s tri para krila; jednim parom lete, drugim prekrivaju lice, a trećim pokrivaju noge. Spominju se u Knjizi proroka Izaije (Iz 6 2-13).

Tradicija kaže da je sveti Franjo Kristove rane na njegovom tijelu (poznate kao stigme) primio upravo od anđela serafina. Taj događaj su opisali svi svečevi životopisci. U „Razmatranjima o sv. ranama“, tekstu iz 15. stoljeća, opisan je trenutak na La Verni kada je sveti Franjo primio Isusove rane:

“I kako je, sav u žaru, cijelo to jutro proveo u takvu razmatranju, odjednom ugleda kako s neba silazi serafin sa šest sjajnih, ognjenih krila te mu se u brzom letu približava, a mogao je raspoznati i jasno vidjeti u njemu lik raspetoga čovjeka. Krila su na njemu bila tako raspoređena da su dva bila iznad glave, dva su služila za let, a dva su prekrivala sve tijelo…”

“U ovom ukazanju serafina Isus Krist je objavio svetom Franji neke trajne i uzvišene istine, koje sveti Franjo nije htio otkriti za svoga života. Tek ih je poslije svoje smrti na čudesan način saopćio, kako će se pokazati kasnije. Isus Krist mu je rekao: “Znaš li što sam ti učinio? Dao sam ti rane, znakove svoje muke, kako bi mogao biti moj zastavnik…”

“Kad je, dakle, nestalo tog čudesnog viđenja, nakon duga vremena proteklog u razgovoru, ostade u srcu svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke…” .

Premda sveta Klara nije doživjela slično čudo, ona je sa svetim Franjom dijelila duboku ljubav prema Bogu, što je također karakteristika serafina. Upravo zbog toga mnogi franjevci i danas nazivaju sv. Franju i Klaru “serafske“, časteći ih zbog izvanrednog primjera svetosti koji su ostavili svijetu.