Krist često liječi sinove i kćeri. Jairovu kćer. Kćer Sirofeničanke. Sina onog oca ispod Tabora i tako redom. Nemamo zabilježeno da je negdje, na zamolbu sina ili kćeri, izliječio njihove očeve ili majke. 

Krist je Sin. On je Sin Božji i Sin Čovječji. Sinovi i kćeri su problem. Oni nose bolest. Sin je došao izliječiti sinove. Sinovi su izgubili ono što su imali po naravi. Bili su sinovi svojih roditelja, ali i djeca Božja. Sada to više nisu. Zahvatila ih je teška bolest. Postali su djeca vražja. Navraga su! Buntovna djeca. Teška djeca. Tvrda djeca. Bolesna djeca. Izgubljeni sinovi i izgubljene kćeri. Živi mrtvaci. Zombiji (pogledajmo samo danas lica mnogih mladih!).

Otac ljubi Sina! Otac i Sin su jedno! Tko je vidio Sina, vidio je i Oca. Otac šalje Sina na svijet ne da osudi svijet, nego da spasi svijet! Otac je tako ljubio svijet da je dao Sina svoga Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Otac i Sin ljube ljude. Duh Sveti ljubi ljude. Otac daje Sina da iznova zadobije svoja divna stvorenja, Svoje slike, one koji su Njemu slični. Otac je savršen! On ljubi pravedna i nepravedna i daje da Njegovo sunce izlazi nad dobrima i zlima. On ljubi Svoga Jedinorođenoga Sina i ljubi sve buduće sinove ljudske koji će postati Njegova djeca, po Njegovom Sinu. Zato Sin liječi sinove i kćeri. Iscjeljuje! On ih čini sinovima i kćerima Božjim. Kao što On ljubi Oca tako sada stavlja tu istu ljubav u ljudske sinove. Tko ljubi Sina, ljubi i Oca!

Onaj sin podno brda Tabora čas pada u vatru, a čas u vodu. Pjeni se. Vrag ga baca na sve strane. Nema ga otac zemaljski niti Otac nebeski. Ima ga samo vrag. Vrag je njegov otac (na Taboru je Otac rekao: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!). Krist je rekao otvoreno Židovima: Vama je otac đavao i hoće vam se činiti njegove prohtjeve! Vama nije otac Abraham niti Bog Otac (pročitati cijelo Ivanovo evanđelje!)! Normalno, nakon toga su Ga htjeli ubiti. I ubili su Ga. I uskrsnuo je! Uistinu je uskrsnuo! Oprostio je sva ubojstva. Đavao je ubojica od početka! On je lažac od početka! Uskrsnućem je Sin Čovječji bacio vraga u pakao i oslobodio djecu ljudsku od njegove tiranije. Uzeo ih je za Svoju braću. Reci braći mojoj da uzlazim Ocu Svome i Ocu vašemu, Bogu Svome i Bog vašemu! Vidjet će me u Galileji. Galileja je simbol dvostrukosti. Židovska je i poganska. Galileja poganska vidje svjetlost veliku! U Galileji ćemo vidjeti kako nestaje vlast vraga u ljudskim dušama i uspostavlja se moć Oca nebeskoga, Oca Njegova i Oca našega. 

Sin je najviše čuda učinio upravo u Galileji. U toj zemlji dvostrukosti uspostavio je cjelovitost, jednost, jedinstvo. To je potpuno zdravlje. Spasenje. To je Kraljevstvo Sina Božjeg koji privodi svoju braću Ocu nebeskom. Sad smo djeca Božja. Kad se očituje bit ćemo Njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. Bit ćemo JEST. Sinovi i kćeri ONOGA KOJI JEST! Sin do kraja! Kći do kraja! Abba! Oče! Tata, volim Te!