Plan života u molitvi

Ovo su samo prijedlozi, a ne zakon zapisan u kamenu. Ako ih iskreno slijedite, dovest će vas bliže Bogu. Slobodno nešto izmijenite ili dodajte molitvene prakse. Prisjetite se da to nisu samo stvari koje treba obaviti, nego da je svaka od njih susret s našim Ocem koji nas ljubi.

1. Jutarnje prikazanje

O Isuse, po Bezgrešnome Srcu Marijinu prikazujem ti svoje molitve, djela, radosti i trpljenja ovoga dana na nakane Tvojega Presvetoga Srca, u zajedništvu sa svim svetim misama po cijelome svijetu, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na nakane svih mojih rodbine i prijatelja, a naročito na nakane Svetoga Oca. Amen.

2. Svakodnevna sveta misa

Euharistija je izvor i vrhunac kršćanskoga života. Svakoga puta kada kleknemo pri posvećivanju kruha i vina, ulazimo u nekrvno ponovno uprisutnjavanje Kristove spasenjske žrtve na Kalvariji i primamo njezine učinke. Zato je svakodnevno pohađanje svete mise neprocjenjiva pomoć za rast u kreposti i duhovnome životu. Svakodnevno pohađanje svete mise trebalo bi biti cilj svakoga katolika koji želi napredovati u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

3. Čitanje Svetoga pisma i duhovne literature

Uzmite oko 15 minuta: pet za Sveto pismo, a deset za duhovnu literaturu. Dobro je ovo činiti na početku dana, tako da tijekom dana možete razmatrati o tome što ste pročitali.

4. Vrijeme za razmatranje i mentalnu molitvu

Nastojte da vam cilj bude odvojiti nešto vremena u tišini nasamo s Gospodinom. Možete upotrijebiti ono što se pročitali u Svetome pismu ili drugim duhovnim knjigama kao izvor za razmatranje. Možete također to vrijeme odvojiti da razgovarate s Bogom o svojemu životu i da ga zamolite za pomoć. Ako je to ikako moguće, trebali biste pokušati to činiti u prisutnosti Presvetoga oltarskoga sakramenta ili pred slikom našega Gospodina, naročito pred raspelom.

5. Sveta krunica

Svetu krunicu opisivali su kao Marijinu školu, u kojoj Duh Sveti koristi Blaženu Djevicu da nas pouči o Kristovu životu i da u našim srcima potakne razvoj evanđeoskih kreposti. Možete je moliti kada imate vremena u tišini, ili za vrijeme odlaska na posao, ili u šetnji. Odlično je to raditi kao par ili kao obitelj.

6. Prebivanje u Božjoj prisutnosti

Neka vam postane navikom kroz cijeli dan usmjeravati pogled prema Bogu uz kratke molitve. Možemo odrediti određena vremena u danu ili mjesta koja će nas poticati na takve molitve. Ideja takvih molitava je ta da je Bog uvijek s nama, a da ga mi samo trebamo zamijetiti. Budite kreativni u ovim nastojanjima.

7. Molitva prije spavanja

Ispit savjesti, nakon kojega slijedi čin pokajanja, ili neka druga kratka molitva

Tri Zdravomarije

– Čin predanja Bogu:

Gospodine moj i Bože moj, u Tvoje ruke predajem prošlost, sadašnjost i budućnost, ono što je maleno i ono što je veliko, ono što se pokaže kao malo i što se pokaže kao mnogo, stvari ovoga svijeta i stvari vječne.

Tjedne i druge prakse:

– Nedjeljna sveta misa i sveta misa na blagdane i obavezne svetkovine

posjeti Presvetome oltarskome sakramentu, i svete ure klanjanja u crkvi ili u kapelici

– česta sveta ispovijed

hodočašća u svetišta i na sveta mjesta

Prijevod: Ana Naletilić