Gospodin: Trebaš dati, sinko, svega sebe za sve, i ništa ne smije biti tvoje. Znaj, da ti samoljublje više škodi nego išta drugo na svijetu. Kako koju stvar zavoliš i uzljubiš, tako ona više ili manje prione uza te.

Bude li tvoja ljubav čista, jednostavna i sređena, nijedna te stvar neće zasužnjiti. Ne čezni za onim, što ne smiješ imati!

Nemoj imati ono, što ti može smetati i lišiti te slobode srca! Za čudo je što se iz svega srca meni ne povjeriš sa svime, što možeš željeti ili imati.

Što se ludo žalostiš i izjedaš? Zašto se kiniš suvišnim brigama? Uz mene pristani i nećeš biti na kvaru! Ako tražiš ovo ili ono, i ako hoćeš biti sad ovdje, sad ondje radi svoje koristi i da ti bude ugodnije, nikad ne ćeš biti miran i bez brige. Kod svega će se naći kakav nedostatak i na svakom će ti se mjestu tkogod oprijeti.

Ne pomaže ti, dakle, ako koju stvar stečeš ili povećaš izvana, već je korisnije, ako je što prije prezreš i s korijenom iščupaš iz srca.

Ne vrijedi ovo pravilo samo za novac i bogatstvo, već i za čast i ispraznu slavu, jer i njih nestaje sa svijetom.

Slabo će te zaštititi tvoj položaj, ako nisi revan; i ne će dugo trajati onaj izvanjski mir, što si ga stekao, ako nema u srcu pravoga temelja.

Moraš ostati u mojoj milosti! Vanjštinom se promijeniti možeš, ali se ne možeš poboljšati. Jer prvom prilikom, na koju se namjeriš, naći ćeš sve nevolje, kojima si se uklanjao, pače još više!

Molitva da očistiš srce i stečeš nebesku mudrost

Po milosti Duha Svetoga okrijepi me, Bože! Daj mi snagu, da se učvrstim u unutrašnjosti i da mi se srce riješi svake nekorisne brige i straha, pa da ga ne razdiru svakojake želje bilo za kojom stvari, prostom ili dragocjenom. Na sve daj da gledam kao na prolazno, s kojima će i mene nestati! Jer nije ništa stalna pod suncem. Sve je taština i neprilika za dušu. O, kako je mudar tko tako misli! Daj mi, Gospodine, mudrost nebesku, da te naučim tražiti i naći, Tebe nadasve ljubiti i u Tebi uživati, a ostalo shvatiti bez poljepšavanja po zakonu mudrosti Tvoje. Daj mi se mudro ukloniti onomu, koji mi se umiljava, a strpljivo podnositi onoga, koji mi se protivi. Jer je veoma mudro ne sagibati se pred svakim šumom riječi i ne slušati zamamne zvukove; tako se polazi sigurnim i započetim putem.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net