Neću se brinuti
ni kad bi smrt s neba kišila,
ni kad bi rat provalio u mir,
ni kad bi nesreća nahrupila u sigurnu kuću.
Što bi moja briga koristila?
Neću se brinuti,
ni kad svom danu nisam dorastao,
ni kad me muče mnogi poslovi,
ili mnoge sitne stvari, potrebne za život:
Ozbiljno ću sve to primiti, ali se neću brinuti.

Neću se brinuti,
ni kad ostarim, ni kad obolim, ni kad oslabim
ni kad me snaga ostavi,
pa ni kad ništa ne znam o sutrašnjem danu.
Ta, Ti to sve znaš. Ti se brineš za me.
Dar je Tvoje dobrote i to da sam živ.
Od Tebe dolazi i moje postojanje.
Ništa ne mogu učiniti ako me Ti ne vodiš.
Sve što se događa Tvoje je djelo.

Tebi stavljam u ruke
sebe i svoju sudbinu.
U Tvojoj je ruci život i smrt, ljudi i narodi.
Kome bih se povjerio ako ne Tebi?

Jörg Zink, “Kako danas moliti”