Duh Sveti nam pomaže tako da nam posvijesti onu istinu koju je napisao sv. Pavao kad je rekao: “Sve mogu u Onome koji me jača“ (Fil 4,13). Taj koji nas jača je Duh Sveti. Kako je lijepo znati da s Njime sve možemo. Prema tome kad nas zahvati i zarobi osjećaj manje vrijednosti, osjećaj nemoći pred izazovima života, obnovimo se u svojoj vjeri da baš tada možemo učiniti sve što je potrebno da pobijedimo sve zapreke jer u nama djeluje sila odozgor, snaga Duha Svetoga. To je skrivena snaga Božja koju ne koristimo dovoljno. Zamislimo čovjeka koji ide kroz život zatvorenim očima, a ima sposobnost vida. Međutim, dok su mu oči zatvorene, on je kao slijepac, ne vidi ništa. Potrebno je samo da otvori oči i život postaje posve drukčiji. Isto tako se i mi ponašamo i osjećamo se nemoćnim kad ne računamo na Duha snage koji u nama djeluje. Treba ga aktivirati svojom vjerom. Pred bilo kojim izazovom i poteškoćom, treba odmah u sebi aktivirati dar snage Duha Svetoga i reći sebi: “Sve mogu u Onome koji me jača“.

Nadalje Duh Sveti nas oslobađa od straha da nas drugi ne prihvate. Duh Sveti nas uvjerava da nas prihvaća i voli takve kakvi jesmo i zato nema potrebo grčevito strepiti pred opasnošću da me drugi možda neće prihvatiti i voljeti. Moja osobna vrijednost i dostojanstvo ne ovise o tome što drugi misle o meni, nego o tome što Bog misli o meni. A Bog me sigurno voli. Ja postojim samo zato što me Bog voli. Bog mi daje egzistenciju. Onoga časa kad bi Bog prestao misliti na me, ja bih se pretvorio u ništavilo. Prema tome, Duh Sveti me uvjerava da sam ljubljeno dijete Božje, da se Bog brine za me više nego što se brine i jedna majka za svoje dijete. “Može li majka zaboraviti čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću“ (Iz 49,15), kaže Bog već u Starome zavjetu. Ovu je istinu Isus više puta ponovio u Novom Zavjetu. “Pogledajte ptice nebeske i ljiljane poljske kako se Bog brine za njih. Kako neće daleko više za vas, malovjerni!“ (Mt 6,26-30).

Treći strah od kojeg nas Duh Sveti izbavlja i oslobađa straha od istine. Bojimo se istine o nama samima i onda stavljamo na sebe razne maske, bježimo u laž, iluzije u neki nestvarni svijet koji je daleko od istine. Đavao je lažac i ubojica, a Duh Sveti je Životvorac i Onaj koji nas uvodi u svu istinu o Bogu i o nama samima. Duh Sveti je Duh istine. Da bismo se uopće mogli pokajati za svoje grijehe i zaželjeti živjeti u istini, potrebna nam je snaga odozgor, sila Duha Svetoga, koju nam u svojoj ljubavi besplatno daje. Prema tome, svaki puta kad budemo u napasti da pobjegnemo u laž, sjetimo se kako je za nas daleko bolje da kažemo istinu, da ostanemo u istini i tako sačuvamo u sebi najdragocjeniji dar koji imamo, a to je Duh Sveti.

Duh Sveti nas oslobađa straha zlih ljudi i od samog začetnika zla, Sotone ili đavla. Đavao je ubojica ljudi i lažac koji odvodi ljude od Boga. Đavao je inteligencija bez srca. Ima moć i silnu želju da ljude odvede u vječnu propast. Sveti Petar kaže da đavao kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Kako se trebamo postaviti pred tom moćnom silom zla? Sveti Petar daje pravi savjet: “Oduprite mu se čvrsti u vjeri!“ (1 Pt 5,9.) Đavao luta svijetom napadajući sve one koji žele biti Božje i držeći u ropstvu sve one koji su već Boga izdali. Da nas ne zavede, treba mu se čvrsto u vjeri oduprijeti i povjerovati da je od njega puno jači onaj koji je u nama. U svijetu je đavao, lažac i ubojica, a u nama je, kad smo u milosti Božjoj, Duh Sveti, Duh života i istine. Važno je imati na pameti ovu istinu i čvrsto u nju vjerovati. Nismo nemoćni pred silama Zla. Jači smo i od samog Sotone kad vjerujemo u Duha Svetoga koji boravi u nama. Duh Sveti je naš Branitelj. On nas brani od svega što nas želi zarobiti i odvojiti od Boga.

Osim od Sotone, Duh Sveti nas brani i od zlih ljudi, raznih vračeva i vračara koji nam svojim čaranjem žele naškoditi. Ništa nam ne mogu učiniti zla, ako samo čvrsto vjerujemo u moćnu silu i zaštitu Duha Svetoga koji djeluje u nama. Nikakve sotonske zamke ni ljudska zloba niti magijska čaranja, gatanja ni prokletstva ne mogu nam ništa ako smo otvoreni Duhu Svetome i ako on u nama djeluje.

Duh Sveti nas tješi, hrabri i jača svojom snagom od koje ništa nije jače. Mi nismo ni svjesni koju snagu u sebi nosimo. Duh Sveti nas oslobađa od straha, tjeskobe i raznih duševnih nemira. Postoje strahovi i tjeskobe od osoba ili stvari kojih smo svjesni, ali postoje i razni nemiri duše, jaka tjeskobna stanja uzrokovana od nama nepoznatih sila i zaboravljenih događaja koji su davno urezani negdje duboko u našu dušu. Te se tjeskobe i nemiri duše mogu javljati u snovima kao i u stanjima kad smo fizički ili psihički veoma iscrpljeni i kad se ne možemo dobro kontrolirati. Tada iz naše podsvijesti prodiru davno zaboravljeni i potisnuti strahovi, tjeskobe i nemiri duše. Kako nam Duh Sveti tada može pomoći? On nas uvjerava da nas Bog neizmjerno voli i da je On jači od svih naših strahova i tjeskoba. On nas potiče da u sebi često ponavljamo riječi psalmiste koji kaže: “Samo je u Bogu mir, dušo moja“ (Ps 62,2). Duh Sveti unosi Božji mir u našu dušu. Uskrsli Krist je pozdravljao svoje učenike riječima: “Mir vama” (Iv 20,19). Taj mir nije od ovoga svijeta. Samo Duh Sveti može umiriti ljudsko srce i udijeliti mu Kristov mir. Plod takvog mira je duboka radost koja prožima srce koje je u miru s Bogom.

Duh Sveti nas oslobađa od straha od smrti. Braćo i sestre, ovaj strah od smrti je univerzalan. Svi ga ljudi osjećaju. Taj strah hrani sve druge strahove. Svi veliki umovi su se kroz povijest pitali: imali li lijeka tome strahu. Ima li itko da može smrt nadvladati? Na našu veliku radost i sreću, ima Jedan koji je i samu smrt pobijedio. To je naš Spasitelj Isus Krist, koji je upravo svojom smrću, smrt pobijedio. On je umro da mi živimo. Isus nam je zajedno s Ocem Nebeskim poslao Duha Svetoga da nas iz smrti probudi na život. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže: “Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama“ (Rim 8,11). Ovo su za nas silno važne i utješne riječi. Tko u ovom životu ima u sebi Duha Svetoga, tko dopusti Duhu Svetom da boravi u njemu, taj će snagom istog Duha uskrsnuti na život vječni. Duh Sveti će čudesnom svojom snagom oživiti smrtna tijela naša i suobličiti ih Kristovom proslavljenom tijelu. Evo jedinog načina da naše mrtvo tijelo opet oživi: da u ovome životu dopustimo Duhu Svetome da živi i uvijek ostane u nama. Kako je lijepo znati i vjerovati da će Duh Sveti naše tijelo koje se bude raspalo, izgorjelo, istrunulo, opet oživiti i ujediniti ga s našom dušom. Duh Sveti ima tu moć. On je životvorac, Treća Božanska osoba, najmoćnija sila na nebu i na zemlji. To je Sila odozgor.

Konačno, Duh Sveti nas oslobađa od straha od vječne propasti. Braćo i sestre, postoji još jedan strah koji je jači i veći od straha od smrti, a to je strah od pakla, strah od vječne propasti. Taj strah je realan, jer je stvarna mogućnost i opasnost da čovjek ode u vječnu propast. Sam Isus govori o tome. Onima koji ne budu imali vjere ni ljubavi prema Bogu i bližnjemu, na Sudnjem danu će Isus reći: “Idite od mene, prokleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim“ (Mt 25,41). Postoji oganj vječni, postoji mogućnost da čovjek proda svoju dušu đavlu i bude vječno izgubljen, proklet za sva vremena. A stvoren je za život, ljubav i vječno uživanje. Bog je sa svoje strane učinio sve da čovjek uđe u vječni život. Isus je umro da nas oslobodi od krivnje u koju upadamo po grijehu i da nas privede u Kraljevstvo Božje. Ali čovjek treba povjerovati u tu ljubav. Tko prezre Isusa i njegovu ljubav dokazanu na križu, taj samog sebe strovaljuje u pakao. Da se to ne bi dogodilo potrebna nam je sila odozgor, Potreban nam je Duh Sveti koji nas oslobađa od tog najvećeg straha od vječne propasti.

Izvor: Očima psihologa teologa