Lijevom rukom pridiže svjetiljku koja osvjetljava scenu, desnom kuca na čvrsta i masivna vrata.

Kada je slika prvi put predstavljena na jednoj izložbi, jedan se posjetitelj obratio slikaru (William Hunt) s primjedbom:

“Na vašoj je slici jedna greška. Vrata su bez brave i ručki.”

“Nije to greška”, odgovori slikar. “To su vrata ljudskog srca. Otvaraju se samo iznutra.”