Ribica dopliva do svoje majke i reče: “Što je voda o kojoj toliko govore?” Smiješeći se majka joj odgovori: “Ti si još mala. Gledaj, voda je svuda oko tebe i u tebi, i daje ti život. Isplivaj na površinu ribnjaka i tamo ostani nekoliko trenutaka pa ćeš shvatiti što je voda.”

Lane dođe svojoj majci košuti i upita je: “Što je zrak o kojem toliko govore?” Ona mu odgovori: “Još si mlad jelen. Gledaj, zrak je svuda oko tebe, i daje ti život. Ako želiš znati što je zrak, gurni glavu u rijeku i shvatit ćeš što je život.”

Živio tada i neki mladić koji je započeo svoj duhovni put. Naišavši na prve poteškoće, upita svetog čovjeka: “Tko je Bog o kojemu toliko govore?”

“U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo” Dj 17,28

Božo Rustja