Neki je namjernik našao konačište u samostanu kartuzijanaca. Veoma se čudio strogoj skromnosti u njihovim ćelijama pa priupita monahe:

“Gdje vam je pokućstvo?”

Monasi mu spremno uzvrate: “A gdje je Vaše pokućstvo?”

“Moje?” zbunio se namjernik. “Ta ja sam ovdje samo na proputovanju!”

“I mi također”, odvrate monasi.

Izvor teksta: Vjeronauk.net