Imao otac sedam sinova, sedam svađalica. Svađajući se zanemariše sav kućni posao i sve im pođe naopako.

Bilo je sebičnih i zlobnih susjeda koji su se radovali njihovom svađanju i njihovu neslogu okretali su u svoju korist.

Videći neslogu među svojom djecom, otac se strašno zabrinuo. Jednog dana skupi sinove oko sebe, pa im pokaza sedam štapova povezanih u jedan snop i reče:

“Koji od vas ovaj snop prelomi, onome ću dati deset dukata.”

Sedam sinova pokuša prelomiti snop: probali su ovako i onako, i nakon niza pokušaja svaki reče da ne može.

A otac će im na to: “Čudim se da ne možete, a štapove je sasvim lako prelomiti.”

On odveza konop kojim je snop bio vezan, štapovi se razmakoše i on gotovo bez napora slomi jedan po jedan prelomi.

Sinovi su se nasmijali: “E, to je lako! To bi moglo i malo dijete!”

Otac reče: “Evo vam, sinovi moji, slike i prilike vaše. Ne budete li zajedno, vi ste kao ovih sedam štapova koje, kao što ste sami rekli, može slomiti i malo dijete.”

Nepoznati autor