Boaz

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

Mt 1,1-6

Prateći imena Isusovog rodoslovlja, sve više se približavamo kralju Davidu, ključnoj osobi rodoslovlja i mesijanske nade. Davidov pradjed Boaz se svojim ponašanjem prikazuje i kao onaj koji postavlja načela po kojima će se vladati cjelokupni Novi Savez. S jedne strane je Zakon koji se ne dokida, a s druge strane je djelovanje koje ide iznad Zakona i nadahnjuje se ljubavlju, a konkretizira djelima milosrđa.

Ne idi pabirčiti u drugoga

Udovice, kao i ostali osiromašeni i obespravljeni, imale su pravo ići za žeteocima i skupljati klasje koje bi njima ispalo. Time su i oni koji nisu imali svojih posjeda mogli sebi osigurati barem nešto hrane.

To je načelo funkcioniralo ovisno o tome koliko je gospodar polja bio voljan, zajedno sa svojim radnicima, podnositi siromahe koji su išli za njima.

Stoga nije ništa neobično da se i Ruta, strankinja i udovica, odlučila na pabirčenje po poljima kako bi prehranila sebe i svoju svekrvu.

Boaz, sukladno Zakonu i običaju, dopušta Ruti da bude na njegovim poljima i da skuplja ono što poispada njegovim žeteocima. No, Boaz ide i korak dalje, otvarajući perspektivu Novoga Saveza.

Ne zaustavlja se samo na ispunjenju norme, nego u ženi koja prikuplja otpalo klasje prepoznaje osobu. Zato i naređuje svojim radnicima da namjerno ostavljaju i više od onoga što bi im samo od sebe popadalo, zabranjuje im da je diraju i nalaže im da joj pruže okrjepu.

Ljubav nadilazi Zakon.

Ja sam na redu tek iza tebe

I kad odlučuje uzeti Rutu za suprugu, Boaz poštuje Zakon, ali je očito da ga ljubav nadahnjuje da postupi mudro i ostvari ono što smatra potrebnim.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Ljubav ne isključuje zakon. Ljubav nadilazi zakon. Isus nije došao dokinuti Zakon, nego ga dopuniti.

Živimo u vremenu u kojemu su ljudi skloni improvizacijama i samovoljnom tumačenju pravila. Ali, znamo da kršćanski moral, premda se prvenstveno ravna po duhu zakona, ne dokida slovo zakona.

Nipošto ne smijemo pasti u zabludu da kršćansku slobodu i nenavezanost, koju nam je Krist omogućio, povežemo sa proizvoljnim tumačenjem i ishitrenim ponašanjem.

Oni koji doista ljube ponajprije se drže Božjih uputa i zakona koji nam je dan. A onda ih srce uznese iznad toga i potakne na domišljatu ljubav.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com