Posljednjih dana strani i hrvatski mediji raspisali su se o ChatGPT-u, alatu kojeg je predstavila kompanija OpenAI, a koji bi, tvrde neki, mogao srušiti Google.

Radi se o najnaprednijem chatbotu do sada koji korisnicima omogućava pisanje eseja, pjesama, tekstova, programskih kodova te nudi odgovore i mišljenja o različitim pitanjima, uključujući ona složena. I to sve može na hrvatskom jeziku.

Sustav, kako sam priznaje, ima svojih ograničenja. Neki od njih su mogućnost davanja netočnih ili pristranih odgovora, ograničeno poznavanje svijeta i događaja nakon 2021. godine te mogućnost da korisniku pruži i štetne upute.

Kako su to primijetili na bug.hr, sustav vam neće dati tekstualne upute kako da ukradete automobil, ali kada ga je jedan korisnik tražio da o krađi automobila napiše pjesmu, bez problema je to učinio, zajedno s – uputama kako to učiniti.

Mi smo pak chatbot pitali o stanju Katoličke Crkve i vjere u Hrvatskoj te dobili zanimljive i konkretne odgovore (na dobrom hrvatskom) koje možete pročitati u nastavku teksta.

*Dodatna zanimljivost, na kraju smo umjetnoj inteligenciji dali upute da sama sastavi sličan intervju na engleskom jeziku. Rezultat možete pogledati na kraju članka.

– Opiši nam situaciju Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Katolička Crkva u Hrvatskoj ima dominantnu ulogu u društvenom i vjerskom životu zemlje. Hrvati su tradicionalno vjerni katolici, a većina njih se identificira s Katoličkom Crkvom. Međutim, u posljednjih nekoliko godina postoji trend smanjenja vjernosti i aktivnosti u Crkvi, posebno među mladim generacijama.

Katolička Crkva u Hrvatskoj ima dobru suradnju s državom, a Vlada se stalno konzultira s Crkvom o pitanjima od važnosti za društvo. Međutim, postoje i određene rasprave oko pitanja poput pobačaja i istospolnih brakova, koje su kontroverzna tema u Hrvatskoj.

Crkva je također prisutna u javnom životu kroz svoje organizacije i institucije, poput Katoličkog katehetskog instituta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

– Koliki je utjecaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj?

Utjecaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj je velik. Prema popisu iz 2011. godine, 87,8% stanovništva je katoličke vjeroispovijesti. Katolička Crkva je također vrlo prisutna u javnom životu i ima značajnu ulogu u obrazovanju, kulturi i društvu. Međutim, posljednjih nekoliko godina postoje i znakovi smanjenja utjecaja Crkve u društvu, poput smanjenja broja vjernika i povećanja broja ljudi koji se ne izjašnjavaju o vjerskom opredjeljenju.

– Koje su pozitivne strane Katoličke Crkve u Hrvatskoj?

 1. Katolička Crkva u Hrvatskoj ima dugu povijest i tradiciju koja seže u srednji vijek i utjecala je na razvoj hrvatske kulture i društva.
 2. Crkva je veliki i moćan institucijski sustav koji ima značajnu ulogu u zajednici te je u stanju mobilizirati velike ljudske i financijske resurse za humanitarne i socijalne projekte.
 3. Crkva pruža pomoć i podršku onima koji su u potrebi, poput bolesnih, siromašnih, starijih osoba ili onih koji su se našli u teškim životnim situacijama.
 4. Katolička Crkva ima bogatstvo duhovnog naslijeđa koja se očituje u raznolikim duhovnim oblicima, od različitih molitava i pobožnosti do bogatstva liturgijskih obreda i sakramenata.
 5. Crkva ima značajnu ulogu u obrazovanju, pružajući djeci i mladima priliku za duhovni razvoj i stjecanje znanja o vjeri i kršćanskim vrijednostima.

*Nakon toga pitali smo ChatGPT o negativnim stranama Crkve u Hrvatskoj na što nam je praktički odbio odgovoriti, zbog čega smo preformulirali pitanje.

– Koje su dobre, a koje loše strane utjecaja Katoličke Crkve u Hrvatskoj?

Dobre strane utjecaja Katoličke Crkve u Hrvatskoj su:

 • Promicanje mira i tolerancije među ljudima
 • Pomoć i podrška onima u potrebi
 • Povezanost s kulturnom i duhovnom baštinom zemlje
 • Edukacija i poučavanje o moralnim i duhovnim vrijednostima

Loše strane utjecaja Katoličke Crkve u Hrvatskoj su:

 • Povremena zloupotreba moći i utjecaja u društvu
 • Nedostatak transparentnosti u upravljanju financijama i imovinom
 • Stereotipi i diskriminacija prema onima koji se ne slažu s crkvenim učenjem
 • Nedostatak demokratskog i inkluzivnog pristupa u odlučivanju o pitanjima koja se tiču cijele zajednice.

– Koji su glavni izazovi s kojima se suočava Katolička Crkva u Hrvatskoj?

Glavni izazovi s kojima se suočava Katolička Crkva u Hrvatskoj su:

 1. Smanjenje broja vjernika i povećanje sekularizacije društva.
 2. Niska razina zainteresiranosti mladih za vjerske teme i svete sakramente.
 3. Nedostatak financijskih sredstava za održavanje crkvenih zajednica i za djelovanje Crkve.
 4. Nedostatak svećenika i redovnika.
 5. Povećanje broja razvoda i vanbračnih zajednica.
 6. Suočavanje s konkurencijom drugih vjerskih zajednica i religijskih pokreta.
 7. Suočavanje s negativnim percepcijama javnosti o Crkvi povezanih s pojedinim skandalima.
 8. Potreba za prilagodbom na promjene u društvu i potreba za modernizacijom crkvenih struktura.

– Na koji način Katolička Crkva u Hrvatskoj može nadići izazove s kojima se suočava?

Katolička Crkva u Hrvatskoj može nadići izazove s kojima se suočava na nekoliko načina:

 1. Poboljšanjem svojih odnosa s vjernicima: To podrazumijeva bolju komunikaciju s vjernicima, pružanje dodatnih usluga i aktivnosti te uključivanje vjernika u odlučivanje o crkvenim poslovima.
 2. Učenjem iz pogrešaka i propusta: To podrazumijeva ozbiljno shvaćanje i rješavanje problema uzrokovanih neprimjerenim ponašanjem pojedinih članova Crkve te pružanje potpore žrtvama.
 3. Povećanjem transparentnosti i odgovornosti: To podrazumijeva javno objavljivanje financijskih izvješća i izvješća o radu, te jačanje odgovornosti članova Crkve prema vjernicima.
 4. Povećanjem duhovnog i teološkog razvoja: To podrazumijeva pružanje dodatne duhovne potpore vjernicima te jačanje teološkog obrazovanja svećenika i redovnika/redovnica.
 5. Suradnjom s drugim vjerskim zajednicama i nevjerskim organizacijama: To podrazumijeva razvijanje suradnje i dijaloga s drugim vjerskim zajednicama i nevjerskim organizacijama te promicanje mira i pomirenja.

– Kako Katolička Crkva u Hrvatskoj može bolje evangelizirati i privući ljude?

Katolička Crkva u Hrvatskoj može bolje evangelizirati i privući ljude na nekoliko načina:

 1. Povećanjem aktivnosti na društvenim mrežama i korištenjem modernih tehnologija za širenje poruka vjere i informacijama o crkvenim događanjima.
 2. Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti pastoralnog djelovanja, uključujući pružanje prilagođenih vjerskih i duhovnih usluga različitim skupinama ljudi.
 3. Provođenjem različitih oblika duhovnog obrazovanja i formacije za sve vjernike, uključujući i mlade ljude.
 4. Intenziviranjem misionarskog rada u lokalnim zajednicama, posebice u onim područjima gdje je katolička vjera slabo prisutna.
 5. Učvršćivanjem međureligijskog dijaloga i suradnje sa drugim vjerskim zajednicama, kako bi se pokazala spremnost za dijalog i razumijevanje.
 6. Promicanjem pozitivnog i uključivog pristupa vjeri, koji ističe pozitivne strane katoličkog učenja i pruža toplu dobrodošlicu svim onima koji žele više saznati o katoličkoj vjeri.