Od 16. rujna moguće se prijaviti za novi ciklus programa EXITUS, koji počinje 26. rujna i traje do Božića, kao i za nove devedesetodnevne programe SAPIENTIA i REDITUS. Programi SAPIENTIA i REDITUS nastavak su programa EXITUS i prolaze se jedan iza drugog, čime se od Izlaska, dakle, EXITUSA želi vratiti Bogu, dakle doći u stanje REDITUSA. Stoga je važno započeti s EXITUS programom i nastaviti sa SAPIENTIOM, a nakon tog međuprograma završiti s programom REDITUS. Svaki od ta tri programa traje po devedeset dana i utemeljen je na bratstvu, askezi, molitvi i spoznaji. Više nego ikada do sada potrebno je svoje živote dovesti u red i postati primjer vjere, ljudskosti, discipline, odricanja, nade, jer muškarci te vrline itekako prenose. To potvrđuje i blagoslovna molitva nad ocem na kraju obreda krštenja gdje stoji: »Daj da zajedno sa svojom suprugom riječju i primjerom bude svome djetetu PRVI SVJEDOK VJERE, u Kristu Isusu Gospodinu našem.«

VAŽNO: Zbog sadašnje pandemije SARS-CoV-2 virusa i epidemioloških mjera moguće se prijaviti samo unaprijed formiranim bratstvima, dakle onima koji samostalno do početka ciklusa oforme bratstvo za polaženje programa. Bratstvo moraju činiti najmanje dvojica braće. Preporučljivo je imati bratstvo od 4-8 članova vlastita bratstva.

Zašto programi EXITUS, SAPIENTIA i REDITUS?

Kako piše Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger u svojoj knjizi »Duh liturgije«: »EXITUS – ili bolje rečeno, slobodni stvarateljski čin Božji – u stvarnosti smjera prema REDITUSU, povratku. Time se ne misli na ponovno uzimanje stvorenoga bitka, već je nakana da osvješćivanjem bitka (čemu služi program SAPIENTIA op. a.), koji u sebi opstoji u slobodi, stvorenje odgovori na Božju ljubav, da prihvati svoju stvorenost kao Božju ljubavnu ponudu te da se iz toga rodi dijalog ljubavi, ono posve novo jedinstvo koje jedino može (s)tvoriti ljubav. U toj se ljubavi bitak, biće onoga nasuprot ne apsorbira, ne upija, već postaje posve i do kraja ono samo, sebe svjesno, u svome sebedarju. Tako se rađa jedinstvo koje je veće od jedinstva u sebi nedjeljive elementarne čestice. Taj REDITUS je povratak u zavičaj, doma, k Bogu. Međutim, on ne dokida stvorenje, nego mu daruje u potpunosti njegovu konačnu vrijednost. To je kršćanski smisao onoga “Bog sve u svemu”. Ali, sve je to vezano uz slobodu, a sloboda stvorenja, danas pogrešno shvaćana, nažalost je takva da nasilno preokreće i prelama pozitivni EXITUS stvorenosti, štoviše, čak svršava u padu, naime, u onome htjeti-ne-biti-ovisan, u jasnome “Ne” REDITUSU, povratku. U tom se krivom poimanju slobode i ljubav poima kao ovisnost te se odbacuje. Na njezino mjesto stupa autonomija i autarhija, naime, opstojati i biti samo i jedino iz sebe i u sebi, vlastitim snagama biti kao Bog. Tako se lomi luk od EXITUSA prema REDITUSU. Čovjek više ne želi povratak, a uspon vlastitim snagama pokazuje se nemogućim. Ako je “žrtva” u svojoj biti jednostavno povratak u ljubav te time pobožanstvenjenje, nužno je da u kult stupi značajka iscjeljenja ranjene slobode, ispaštanja, pročišćavanja i oslobađanja od otuđenosti.«

Upravo zbog ove sheme koju opisuje Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. izrađen je novi program SAPIENTIA i program REDITUS, kao idući koraci programa EXITUS. Program SAPIENTIA želi pomoći u koračanju na putu od EXITUSA do REDITUSA i tako spojiti taj slomljeni luk od EXITUSA prema REDITUSU, od izlaska iz/od sebe, do povratka Bogu. Da bi se to moglo, potrebno je rasti u mudrosti, za što je potreban strah Gospodnji. Program SAPIENTIA je most na tom putu, nakon kojeg dolazi program REDITUS – povratak Bogu, što bi bio cilj nakon hoda kroz zadnji program REDITUS.

Rast u mudrosti i svetosti doista je putovanje. To je putovanje od sebe k Bogu, od grijeha k svetosti, od obožavanja stvari ovoga svijeta do štovanja nebeskih stvari. Za to putovanje treba i vremena. Ne možemo preko noći ili poprijeko duhovno napredovati od ljubavi prema sebi do ljubavi prema Bogu. Prolazi se kroz različita razdoblja i etape. Te se etape najčešće opisuju kroz povijest katoličke crkvene duhovnosti, a posebice ih razrađuje sv. Bonaventura kao: PUT ČIŠĆENJA – VIA PURGATIVA (Program EXITUS), PUT PROSVJETLJENJA – VIA ILUMINATIVA (Program SAPIENTIA) i PUT SJEDINJENJA – VIA UNITIVA (Program REDITUS). Da bismo došli do treće etape, do sjedinjenja s Bogom, prvo se treba očistiti, dakle izaći iz/od sebe, čemu služi Program EXITUS, te potom kročiti putem prosvjetljenja, putem mudrosti, što se želi kroz Program SAPIENTIA, da bi se onda došlo do sjedinjenja, u čemu pomaže treći korak, Program REDITUS.

Program EXITUS utemeljen je na Knjizi Izlaska, dok je program SAPIENTIA utemeljen na starozavjetnoj mudrosnoj literaturi s naglaskom na Sirahu, a program REDITUS na novozavjetnim spisima sv. Ivana.

Svi koji žele uz svoje vlastito bratstvo prolaziti jedan od ovih programa po osmišljenom redu mogu se prijaviti do 25. rujna 2020. putem sljedećih poveznica na obrasce za prijavu:

Za program EXITUS prijavljuje se putem obrasca:

https://forms.gle/MgBqCZesYFF47ZXt9

Za program SAPIENTIA oni koji su već prošli program EXITUS mogu se prijaviti putem obrasca:

https://forms.gle/RCsnHsQrx5daVU5w7

Za program REDITUS oni koji su već prošli programe EXITUS i SAPIENTIA mogu se prijaviti putem obrasca:

https://forms.gle/DYun8swBXiQLMwQj9

Više informacija o programima na: