U Noti Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, objavljenoj 17. veljače u Vatikanu, potvrđuje se prošlogodišnji dekret o specifičnosti slavlja Velikoga tjedna i Uskrsa „U doba Covid 19“, prenosi Vatican News.

Dakle, ostaju na snazi mjere uvjetovane pandemijom koronavirusa koje je Kongregacija uvela 25. ožujka 2020. te će se diljem svijeta mise i obredi slaviti po uputama biskupa prema specifičnostima situacije pojedine zemlje.

Prije svega na područjima na kojim vjernici još uvijek ne smiju ići u crkve središnja slavlja bit će prenošena preko medija, a posebni liturgijski trenuci, kao što je pričest ili pozdrav mira, odvijat će se poštujući epidemiološke mjere pojedine zemlje.

Misa posvete ulja u Velikom tjednu može se odgoditi za neki drugi termin, kao i pobožnosti i procesije, navodi se u dokumentu koji je potpisao pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu kardinal Robert Sarah. Središnja slavlja po biskupijama predlaže se slaviti sa što više svećenika i predstavnika povjerenih laika i vjernika.

Kongregacija za bogoštovlje i sakramentalnu stegu preporuča vjernike opskrbiti prigodnom građom za obiteljski i osobnu molitvu u korizmi i uskrsnom vremenu te zahvaljuje svima na pastoralnom angažmanu i zauzimanju za dostojanstvenost slavlja kao i za zdravstvene potrebe.

Bilješka biskupima i biskupskim konferencijama o slavljima obreda Velikoga tjedna 2021. godine

Namjera ove Bilješke je ponuditi neke jednostavne smjernice kako bi se pomoglo biskupima u njihovoj zadaći prosuđivanja konkretnih situacija i brizi za duhovna dobra pastira i vjernika u življenju ovog Velikoga tjedna liturgijske godine.

I dalje smo suočeni s dramom pandemije Covid-19 koja je donijela mnoge promjene, čak i u naš redoviti način slavljenja liturgije. Osmišljene za normalna vremena, norme i smjernice sadržane u liturgijskim knjigama nisu u potpunosti primjenjive u iznimnim trenucima kriza poput ove. Zbog toga je biskup, kao moderator liturgijskog života svoje Crkve, pozvan donositi razborite odluke kako bi se liturgija mogla plodno slaviti za Božji narod i za dobro duša koje su povjerene njegovoj brizi, poštujući zaštitu zdravlja i ono što su propisale vlasti odgovorne za zajedničko dobro.

Podsjećamo ponovno biskupe na Dekret koji je ovaj Dikasterij izdao po nalogu Svetoga Oca 25. ožujka 2020. (Prot. br. 154/20) u kojem su donesene neke smjernice za proslavu Velikoga tjedna. Te odluke vrijede i ove godine. Stoga vas pozivamo da ponovno pročitate taj Dekret budući da će biskupi morati donijeti odluke o nadolazećim proslavama Uskrsa s obzirom na specifične okolnosti u svojim zemljama. U mnogim zemljama  još uvijek su na snazi strogi uvjeti lockdown-a koji onemogućavaju prisutnost vjernika u crkvi, dok se u nekim drugim zemljama život polako vraća u svoj redoviti tijek.

– Upotreba društvenih medija uvelike je pomogla župnicima u pružanju podrške i blizine njima povjerenim zajednicama tijekom pandemije. Uz ove pozitivne vidike, uočeni su i određeni problematični aspekti. Za proslavu Velikog tjedna predlaže se olakšati i poticati medijske prijenose proslava kojima predsjeda biskup, potičući vjernike koji nisu u mogućnosti pohoditi svoju crkvu da prate biskupijska slavlja kao znak jedinstva.

– U svim liturgijskim slavljima, dogovorno s biskupskom konferencijom, posebnu pozornost treba posvetiti nekim određenim trenucima i gestama, u skladu sa zdravstvenom situacijom (usp. Pismo kardinala prefekta predsjednicima biskupskih konferencija Vratimo se Euharistiji s radošću, 15. kolovoza 2020., Prot. br. 432/20).

– Misu posvete ulja može se po potrebi premjestiti na drugi prikladniji dan; preporuča se da na njoj sudjeluje značajniji broj pastira, poslužitelja i vjernika.

– Za proslave Cvjetnice, Velikoga četvrtka, Velikoga petka i Vazmenog bdijenja primjenjuju se iste odredbe kao i prošle godine.

– Potiče se priprema prikladnih materijala za obiteljsku i osobnu molitvu, osnažujući također i molitvu Liturgije časova.

Kongregacija iskreno zahvaljuje biskupima i biskupskim konferencijama na njihovom pastoralnom radu u odgovoru na situaciju koja se brzo mijenjala tijekom cijele godine. Svjesni smo da donesene odluke nije uvijek bilo lako prihvatiti ni pastirima ni vjernicima. Međutim, znamo da su one donesene kako bi se osiguralo da se Svete Tajne što učinkovitije proslave u našim zajednicama, poštujući opće dobro i javno zdravlje.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 17. veljače 2021., Srijeda pepelnica.

kardinal Robert Sarah, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup tajnik