Relikvije su u Crkvi uvijek bile u središtu posebne pozornosti i štovanja, jer je tijelo blaženih i svetih, koje čeka uskrsnuće, na zemlji bilo živi hram Duha Svetoga i sredstvo njihove svetosti koju je Apostolska Stolica priznala kroz beatifikaciju i kanonizaciju – istaknuto je u uputi Kongregacije za proglašenje svetih, naslovljenoj „Relikvije u Crkvi – autentičnost i očuvanje“. Novi dokument, koji zamjenjuje Dodatak uputi „Sanctorum Mater“, namijenjen je biskupima, eparsima i onima koji su u pravu s njima izjednačeni.

Autentičnost relikvijâ

U dokumentu se navodi kanonski postupak koji valja izvršiti kako bi se provjerila autentičnost relikvijâ i posmrtnih ostataka, te zajamčilo njihovo očuvanje. Relikvije blaženih i svetih – istaknuto je u uputi – ne mogu biti izložene na štovanje vjernikâ bez za to određene potvrde crkvene vlasti koja jamči njihovu vjerodostojnost.

Posebne radnje na relikvijama

Osim toga, opisan je i postupak za promicanje štovanja relikvijâ putem mogućih posebnih radnji kao što je kanonsko utvrđivanje, uzimanje dijelova relikvijâ i njihovo pohranjivanje, prijenos urne i odvajanje relikvijâ. U uputama se također podsjeća na postupke koja valja učiniti kako bi se dobilo dopuštenje od Zbora za proglašenje svetih, i kako bi se potom te radnje ostvarile. Naveden je i postupak koji valja poštovati u slučaju hodočašća relikvijâ.

Relikvije valja čuvati u za to određenim zapečaćenim urnama na mjestima na kojima se može zajamčiti sigurnost, poštovanje svetosti i podupiranje štovanja. Osim toga, valja ih čuvati i štovati u pobožnom duhu, izbjegavajući svaki oblik praznovjerja i nedopuštenoga trgovanja.

Posmrtni ostatci slugu Božjih i časnih slugu Božjih

U naputku se potom podsjeća na disciplinu koja se odnosi na posmrtne ostatke slugu Božjih i časnih slugu Božjih čiji su postupci za beatifikaciju i kanonizaciju u tijeku. Sve dok nisu uzdignuti na čast oltara njihovim se posmrtnim ostatcima ne smije iskazivati nikakvo javno štovanje, niti mogu uživati povlastice koje su pridržane samo tijelu onih koji su proglašeni blaženima ili svetima – istaknuto je u dokumentu.

Nadležnosti biskupâ i eparhâ

Biskup je dijeceze ili eparhije, uz prethodno odobrenje Zbora za proglašenje svetih, nadležan za obavljanje svih eventualnih zahvata na relikvijama ili na posmrtnim ostatcima. Prije poduzimanja bilo koje radnje potrebno je dobiti pristanak nasljednika. Ako relikvije nekog blaženika ili sveca treba nositi na hodočašće u druge biskupije ili eparhije, biskup treba dobiti pisano dopuštenje svakog biskupa na čijem će teritoriju one boraviti.

Pregled relikvijâ

U dokumentu se također određuje da oni koji sudjeluju u zahvatima na relikvijama trebaju prije toga položiti prisegu ili obećati da će vjerno obaviti svoju zadaću. Relikvije ili posmrtni ostatci imaju biti postavljeni na stol, prekriveni dostojnom tkaninom, kako bi ih stručnjaci za anatomiju mogli očistiti od prašine i drugih nečistoća.

Zabranjena trgovina i prodaja relikvijâ

Na kraju se u uputi ističe da je apsolutno zabranjeno trgovanje (odnosno razmjena neke relikvije u naravi ili novcu) i prodaja relikvije (odnosno ustupanje vlasništva nad nekom relikvijom po dogovorenoj cijeni), kao i njihovo izlaganje na profanim i neovlaštenim mjestima.

*Više o relikvijama možete pročitati OVDJE.

Radio Vatikan | Bitno.net