„Bog nije poslao svoga Sina na svijet da osudi grešnike, niti da uništi zle. Umjesto toga on poziva ljude na obraćenje, tako da, gledajući znakove Božje dobrote, mogu pronaći put za povratak k Njemu“, poručio je papa Franjo tijekom današnje opće audijencije na Trgu svetoga Petra.

papa Franjo

Katehezu je posvetio odlomku iz Matejeva evanđelja (v. Mt 11,2-6) u kojem čitamo kako Ivan Krstitelj – koji je u zatvoru –  šalje svoje učenike da Isusa upitaju: „Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?“ (Mt 11,3).

Krstitelj to pitanje postavlja jer Isusovo javno djelovanje nije odgovaralo onomu što je on propovijedao. Mesija – kojeg je Ivan nestrpljivo iščekivao – je za Ivana „sudac koji će konačno uspostaviti Kraljevstvo Božje te će očistiti svoj narod: nagradit će dobre, a kazniti zle“, kazao je Papa. Ivan Krstitelj, stoga, želi saznati je li Isus Mesija ili treba čekati drugoga. Isus odgovara Ivanovim učenicima neka svom učitelju posvjedoče to što vide: „Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje“ (Mt 11,5). Isus sebe predstavlja kao oruđe Božjeg milosrđa koji nije došao osuditi ljude, već ih poziva na obraćenje, da se ponovno okrenu Bogu – kazao je papa Franjo.

Sveti Otac dodaje da se pravednost, koja je u središtu propovijedanja Ivana Krstitelja, kod Isusa očituje prvenstveno kao milosrđe. Ivanove sumnje su tek najava šoka koji će Isus izazvati svojim riječima i djelima. Zato Isus i govori Ivanovim učenicima: „Blago onom tko se ne sablazni zbog mene“ (Mt 11,6), odnosno blago onomu tko u meni ne vidi prepreku.

Mi shvaćamo Isusa kao prepreku jer imamo iskrivljene slike o Mesiji: stvaramo vlastitu sliku Boga, koja nas priječi da iskusimo njegovu stvarnu prisutnost – kazao je Papa.

Svaki put kada Boga ograničavamo vlastitim idejama i prohtjevima; kada koristimo njegovo ime da opravdamo vlastite interese; kada ga tražimo samo u vremenima nevolje; kada imamo isključivo „duhovni“ odnos s Bogom, tada također iz vida gubimo sljedeću činjenicu: vjera nas zove da izađemo iz nas samih kako bismo postali njegovi poslanici u svijetu – rekao je papa Franjo. Dodao je kako „kršćanin vjeruje u Boga Isusa Krista i njegova težnja je rasti u živom iskustvu otajstva ljubavi.“

Na kraju je Sveti Otac pozvao vjernike da se obvežu „kako neće sprječavati milosrdno Očevo djelovanje, već moliti za dar velike vjere kako bismo postali znakovi i oruđa milosrđa.“

RV | Bitno.net