Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran – riječi su iz 16. poglavlja Lukina Evanđelja koje papa Franjo citira u uvodu motuproprija koji se odnosi na instrumentalne pravne osobe, odnosno na fondove, zaklade i ustanove povezane sa Svetom Stolicom, registrirane na popisu iz članka 1. § 1. Statuta Vijeća za gospodarstvo, sa sjedištem u Gradu Vatikanu, javlja Vatican News.

Kontrola i nadzor

Iako te ustanove imaju formalno odvojenu pravnu osobnost i određenu administrativnu autonomiju, valja se priznati – piše papa Franjo – da su instrumentalne u ostvarenju ciljeva svojstvenih kurijalnim institucijama u službi Petrova nasljednika, te su stoga i one, osim ako nije drugačije navedeno u normativi kojom su na neki način ustanovljene, javne ustanove Svete Stolice. Budući da su njihova svjetovna dobra dio imovine Apostolske Stolice, valja ih podvrgnuti – stoji u dokumentu – ne samo nadzoru kurijalnih institucija o kojima ovise, nego i kontroli i nadzoru gospodarskih tijela Rimske kurije.

Na taj će se način instrumentalne pravne osobe jasno razlikovati od drugih zaklada, udruga i neprofitnih organizacija koje su nastale na inicijativu privatnih osoba i nisu instrumenti za ostvarenje ciljeva kurijalnih institucija. Postojeće instrumentalne pravne osobe morat će se uskladiti s odredbama motuproprija u roku tri mjeseca od njegova stupanja na snagu, počevši od 8. prosinca 2022. godine.

Uloga Tajništva za gospodarstvo

Motuproprij ima osam članaka. Treći se odnosi na nadzor i kontrolu u gospodarsko-financijskim poslovima, te utvrđuje da Tajništvo za gospodarstvo obavlja nadzor i kontrolu nad instrumentalnim pravnim osobama u skladu s svojim Statutom te, u okviru svoje nadležnosti, donosi ili preporučuje instrumentalnim pravnim osobama uvođenje odgovarajućih mjera za sprječavanje i suzbijanje kriminalnih radnji.

Četvrti i peti članak uređuju knjigovodstvenu evidenciju i razmjenu informacija, utvrđujući, među ostalim, da su instrumentalne pravne osobe dužne Tajništvu za gospodarstvo podnijeti proračun i završnu bilancu, u rokovima koje odredi Tajništvo, te da Tajništvo za gospodarstvo i Državna revizija u svakom trenutku mogu pristupiti računovodstvenim evidencijama, pratećim dokumentima i podatcima koji se odnose na financijske transakcije.

Članak 6. odnosi se na gašenje i prijenos imovine te određuje kako se instrumentalne pravne osobe ukidaju i stavljaju u likvidaciju dekretom kurijalne institucije o kojoj kanonski ovise, kada je svrha postignuta ili je postala nemoguća ili protivna zakonu, odnosno, u slučaju udrugā, kada smanjenje broja članova onemogućuje njihovo djelovanje.

S obzirom na potrebu da se pravnim osobama sa sjedištem u Vatikanu pruži organska i suvremena disciplina, Papinsko povjerenstvo za Državu Grad Vatikan objavilo je danas Zakon – koji također stupa na snagu 8. prosinca 2022. – koji primjenu motuproprija proširuje na ustanove Države Grada Vatikana. Iz područja primjene zakona isključene su kurijalne institucije i uredi Rimske kurije, ustanove povezane sa Svetom Stolicom, Upravom Države Grada Vatikana i ustanove koje profesionalno obavljaju djelatnosti financijske naravi. Odredba je dio reformi koje je Papa zacrtao Apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium.