papa franjo

Biskupi su u svojoj misiji pozvani uprisutniti Božje milosrđe u pastoralu. To nije lak zadatak, rekao je Papa Franjo, jer milosrđe mora postati opipljivo, dostupno, susretljivo u mjesnim Crkvama, kako bi Crkve postale kuće u kojima boravi svetost, istina i ljubav. Takvo milosrđe, ističe Papa, možemo ponuditi ovom “prosjačkom svijetu”, privlačeći ljude k Bogu, bez da upadnemo u napast privlačenja k sebi.

“Svijet je umoran od lažljivih iluzionista. Umoran od, usuđujem se reći tzv. ‘modernih svećenika’, ili ‘modernih biskupa’. Božji narod to osjeti – i udalji se kad prepozna narcisoidne, manipulatore, borce za vlastite ciljeve, promicatelje uzaludnih vojni. Radije, trudite se udovoljiti Bogu, koji uvijek dolazi prije vas”, potiče Papa.

S druge strane, nastavlja Sveti Otac, ljudima je potrebno milosrđe, jer su svjesni da su “ranjeni i napola mrtvi”, te pružaju ruku kako bi milosrđe isprosili. Potrebni su nam ljudi kadri u srcu današnjeg čovjeka probuditi želju za slušanjem Gospodina, poštujući tišinu koja to slušanje omogućava. “Bog se nikada ne predaje. Mi smo navikli na predaju, i često se prilagođavamo (…) i izmišljamo ogorčena opravdanja za lijenost”, rekao je Papa.

Papa poziva na otvorenost Božjem poticaju – koji će nas destabilizirati, pomaknuti s mjesta. Samo Božje milosrđe čuva čovjeka od potpune izgubljenosti. Vjernike treba promatrati u njihovoj jedinstvenosti, koristeći svako sredstvo i ne štedeći se kako bi se došlo do njih. Papa naglašava i važnost inicijacije, na svakom polju: svaku Crkvu treba inicirati u put ljubavi, danas, kada se izgubio osjećaj za inicijaciju, rekao je Papa. Ta je inicijacija potrebna u prioritetima odgoja, u prenošenju sadržaja i vrijednosti, na nju nas potiče i ‘nepismenost u osjećajnosti’, pitanje zvanja, razlučivanje u obitelji, mirotvorstvo: “svugdje je potrebna inicijacija i vođenje, postojanost, strpljivost i ustrajnost – i po tome se razlikuje dobrog pastira od plaćenika”, tumači Papa.

Sjemeništa su strukture inicijacije mjesne Crkve. “Neka vas brojevi i kvantitet zvanja ne dovede u napast. Naprotiv, tražite kvalitetu učeništva. Ni brojeve, ni količinu: samo kvalitetu. A svojim sjemeništarcima nemojte uskratiti vaše sigurno i nježno očinstvo”.

Neka sjemeništarci rastu “sve do točke u kojoj će slobodno stajati  u Bogu, mirni i spokojni”, a ne kao žrtve “vlastitih hirova, podložni svojim slabostima”, već slobodni prihvatiti što Bog od njih traži. Potrebno je i paziti da ne traže utočište u rigidnosti: jer u krutosti se uvijek skriva “nešto ružno”, upozorio je Papa.

Kler je potrebno pratiti strpljivom skrbi. “Molim vas, postupajte s velikim oprezom i odgovornošću kad prihvaćate kandidate ili inkardinirate svećenike u svoje mjesne Crkve. Molim Vas za oprez i odgovornost. Sjetite se da se od početka htjelo nerazdvojan odnos između mjesne Crkve i svećenika, nikad se nije prihvaćao lutajući kler, koji prelazi iz jednog mjesta u drugo. To je bolest naših vremena”.

Istovremeno, preporučio je brigu za obitelji: potrebno je hrabriti beskrajno dobro što ga obitelji šire u društvu, te u razboritosti i suosjećanju pratiti ranjene obitelji.

“Nemojte samo prolaziti pokraj njihovih slabosti. Zaustavite se kako bi vaše pastirsko srce probio pogled na njihovu ranu, približite se nježno i bez straha. Stavite pred njihove oči radost istinske ljubavi i milosti kojom Bog uzdiže na sudjelovanje u svojoj Ljubavi”, poručio je papa Franjo.

RV | Bitno.net