Papa se osvrnuo na evanđeoski izvještaj o slijepcu Bartimeju, koji je zavapio Isusu da ga izliječi, a okupljeni su ga ušutkivali. U tom događaju Sveti Otac vidi tri skupine kršćana. Na prvome su mjestu oni koji se brinu samo za vlastiti odnos s Isusom, koji je – prema Papinim riječima – zatvoren i egoističan, te stoga ne čuju vapaj bližnjega.

Ta skupina ni danas ne čuje povik tolikih kojima je potreban Isus. To je – kako je rekao – skupina ravnodušnih: ne čuju i zadovoljni su u svojoj grupi; gluhi su na povik mnoštva kojemu je potrebno spasenje; pomoć Isusa i Crkve. Riječ je – upozorio je Papa – o egoistima koji žive sami za sebe i ne mogu čuti Isusov glas.

Zatim postoje oni koji čuju vapaj naroda, ali ga žele ušutkati, poput učenika kad su priječili da Isusu donose djecu. Prema njihovom poimanju, Učitelj je bio samo za njih, a ne za sve ljude. Ova druga skupina od Isusa udaljuje ljude koji mole pomoć, kojima je potrebna vjera i spasenje. U toj su skupini „špekulanti“, koji su Isusu bliski – Papa ih je usporedio s osobama u Hramu koje su se činile pobožnima, ali koje je Isus istjerao, jer su u Božjem domu jedino mislili o svojim poslovima. Takve osobe ne žele čuti poziv za pomoć, već zlorabe narod i Crkvu radi vlastitoga probitka. U toj su skupini nedosljedni kršćani – ustvrdio je Papa.

Oni su kršćani samo po imenu, salonski kršćani – kako ih je nazvao Sveti Otac – koji žive svjetovno a ne kršćanski. Onaj tko se naziva kršćaninom, a živi mondeno, od Isusa udaljuje osobe koje ga zazivaju u pomoć. Postoje nadalje i rigoristi, koje Isus opominje da na pleća ljudi tovare teška bremena i naziva ih licemjerima, koji izrabljuju narod. Umjesto da odgovore na vapaj za spasenjem, oni od Isusa udaljuju narod – ustvrdio je Papa.

Na koncu postoji i treća skupina kršćana: oni koji pomažu približavanje Isusu. Oni su dosljedni u svojoj vjeri i životu i pomažu drugima da se približe Kristu; pomažu osobama koje vape, traže spasenje, mole milost i duhovno izlječenje. Bilo bi dobro da učinimo ispit savjesti kako bismo uvidjeli jesmo li kršćani koji narod udaljuju ili približuju Isusu; da možemo čuti vapaj tolikih osoba koje traže pomoć za svoje spasenje – zaključio je papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net