Papa

Spominjući kako je Izrael jedini među narodima primio zakon od Boga i kako je to prava mudrost izabranoga naroda, Papa je istaknuo da je to dar nad kojim se valja radovati a nije plod neke vlastite genijalnosti što se može izroditi u trijumfalizam. Tako i Crkva kao sveopći Izrael treba se samo radovati Božjem daru, Kristu, a on je jezgra svega zakona, zakona koji je postao tijelo, ljubav Božja za nas. Primili smo mudrost koja je istina, a znamo da za tu istinu valja živjeti i umrijeti, jer Krist je život i istina. Stoga nema mjesta za trijumfalizam, nego za radost i zahvalnost na primljenu daru, koji nije naše djelo, istaknuo je napose Benedikt XVI. te nastavio:  Tijekom vremena nadošli su na Božji dar i neki ljudski običaji koji su zasjenili darovanu Božju mudrost. Takvi nas običaji mogu dovesti do trijumfalizma tako da Crkva počne hvaliti samu sebe, a onda više ne možemo naći radost vjere. Tako se više ne usudimo reći da nam je Bog dao istinu o sebi i o tome što je čovjek. Potom Sveti Otac tumači: Danas se, međutim, pojmovi istine i netolerancije tako prožimaju kao da su gotovo sinonimi, istoznačnice, pa govoriti da imamo istinu, jednostavno kadšto znači da smo netolerantni. Mi se kršćani više ne usudimo vjerovati i govoriti o istini. I doista je točno upravo ovo: nitko ne može reći da posjeduje istinu, nego svi mi pripadamo istini koja je nešto živo. Nemamo je kao neki posjed, nego je ona nas zgrabila te ostajemo u njoj jedino ako se dopustimo voditi i poticati od nje, ističe Papa te potiče: Valjalo bi ponovno naučiti to ‘ne posjedovati istinu’. Slično kao što nitko ne može reći: Imam djecu, jer ona nisu naše vlasništvo nego dar Božji i zadatak. Tako ne možemo također reći ‘Imam istinu’, nego istina, koja je sam Krist, došla je k nama i u Euharistiji je čak ušla u nas da bi nas očistila od naših bijeda, od našega egoizma koji kršćanstvo pretvara samo u sustav običaja. Tako moramo ponovno naučiti voditi se od istine. Tada preko nas istina može ponovno zasjati za spasenje svijeta.

Na tragu drugoga liturgijskoga čitanja iz poslanice svetoga Jakova, Papa je istaknuo da se često dobiva dojam da je vjera tek stvar razuma ili teologije. Vjera je i nama teolozima poziv ne samo da slušamo istinu, nego da joj dopustimo da nas ona oblikuje i vodi, zaključio je Sveti Otac. (rv/bitno.net)