Papa

Papa je Benedikt XVI. u subotu, 5. svibnja, u Vatikanu primio skupinu biskupa iz Sjedinjenih Američkih Država, u prigodi njihova pohoda ‘ad Limina’. Sveti je Otac cijeli svoj govor usredotočio na odgoj u vjeri mladih naraštaja, te prije svega istaknuo da škole i dalje ostaju bitno sredstvo za novu evangelizaciju. Posebno je potaknuo sve koji poučavaju teološke discipline da poštuju nalog crkvenih vlasti te da budu u zajedništvu s Crkvom.

Nije pretjerano reći da je pružanje mladima temeljitoga odgoja u vjeri najhitniji izazov s kojim se treba suočiti katolička zajednica u vašoj zemlji – napomenuo je potom Sveti Otac, te istaknuo da bitna zadaća pravoga odgoja, na svim razinama, nije samo prenošenje spoznaja, nego i oblikovanje srdaca. Stalno je potrebno uravnoteživati intelektualnu strogost u prenošenju bogatstva vjere Crkve s odgojem mladih u Božjoj ljubavi, praksom kršćanskoga morala i sakramentalnoga života, te osobnom i liturgijskom molitvom.

Prečesto se čini da katoličke škole i koledži nisu uspjeli u poticanju studenata da ponovno prisvoje vlastitu vjeru kao dio svojega intelektualnoga razvoja – upozorio je Papa te ustvrdio da su brojni studenti danas odvojeni od obitelji, škole i zajednice, koje su prije olakšavale prijenos vjere. Stoga se od katoličkih ustanova traži da još više uspostave mrežu potpore. Studente valja ohrabrivati da razviju viđenje sklada između vjere i razuma koji može voditi njihov život – istaknuo je Sveti Otac primijetivši pritom da je kao uvijek bitna uloga nastavnika koji svojom očitom ljubavlju prema Kristu nadahnjuju i druge. S tim je u vezi Papa istaknuo važnu ulogu studentskih dušobrižnika u sveučilišnim kampusima. (rv/bitno.net)