Izmjena je bila nužna radi usklađivanja s izmjenama u VI. knjizi Zakonika „Kaznene mjere u Crkvi“, koje je Sveti Otac napravio Apostolskom konstitucijom „Pascite gregem Dei“ 1. lipnja 2021.

Novi tekst kan. 695 §1 glasi: „Član se mora otpustiti zbog kažnjivih djela o kojima se govori u kann. 1395, 1397, 1398 i osim ako za kažnjiva djela, o kojima se govori u kann. 1395 §§ 2 – 3 i 1398 § 1, poglavar smatra da otpuštanje nije prijeko potrebno i da se na drugi način može dovoljno pobrinuti za popravak člana te za ponovnu uspostavu pravednosti i popravljanje sablazni.“

Izmjena je stupila na snagu odmah po objavljivanju.

Podsjetimo, na spomendan Sv. Justina, 1. lipnja 2021. u Vatikanu je objavljena apostolska konstitucija „Pascite gregem Dei“ koju je potpisao papa Franjo i kojom su odobrene preinake Šeste knjige Zakonika kanonskog prava – Kaznene mjere u Crkvi.

„Hranite Božje stado bdijući nad njim, ne prisilno nego dragovoljno, po Božju (usp. 1 Pt 5,2)“, riječi su iz Prve Petrove poslanice kojima je Papa započeo dokument kojim je odobrio izmjene u Šestoj knjizi ZKP-a. Podsjećajući biskupe na neke važne dokumente vezane uz njihovu službu poput Lumen gentiuma: „Pastir je pozvan izvršavati svoju zadaću savjetom, uvjeravanjem, primjerom, autoritetom, ali i svetom moći“, istaknuo je kako dobročinstvo i milosrđe obvezuju pastira ispraviti ono što postane pogrešno.

„Nastavljajući svoje zemaljsko hodočašće, još od apostolskih vremena, Crkva je sebi zadala pravila ponašanja koja su tijekom stoljeća stvorila kohezivno tijelo obvezujućih normi koje čine ujedinjenim Božji narod i za čije su poštivanje zaslužni biskupi. Te norme odražavaju vjeru koju svi mi ispovijedamo, iz čega crpe svoju vezujuću snagu i na temelju toga očituju majčinsko milosrđe Crkve koja zna da joj je uvijek cilj spasenje duše. Morajući regulirati život zajednice tijekom vremena, neophodno je da ta pravila budu usko povezana s društvenim promjenama i novim potrebama Božjega naroda koje je ponekad potrebno modificirati i prilagoditi promijenjenim okolnostima“, navedeno je u dokumentu uz napomenu kako je potrebno primjereno odgovoriti potrebama Crkve u cijelom svijetu te preispitati kazneni zakon koji je Sv. Ivan Pavao II. potpisao 1983. i u skladu s tim donijeti izmjene koje bi pastirima omogućile koristiti ga kao spasonosniji i korektivni alat.

Sveti Otac je, nadalje, istaknuo kako je spomenutu reformu Šeste knjige ZKP-a započeo njegov prethodnik papa Benedikt XVI. te da je studija izvedena u duhu kolegijalnosti i suradnje uz pomoć pravnika i stručnjaka. Ukratko je predstavio korake koji su doveli do izmjena kaznenih mjera u Crkvi. „Dobročinstvo zahtijeva da pastiri pribjegavaju kaznenom sustavu onoliko često koliko je to potrebno, imajući u vidi tri cilja neophodnih crkvenoj zajednici: obnavljanje zahtjeva za pravdom, zamjena počinitelja i ispravak skandala“, poručio je Papa podsjećajući kako kanonske kazne imaju za cilj oporavak i spasenje te nadasve traže dobro vjernika.