„Hranite Božje stado bdijući nad njim, ne prisilno nego dragovoljno, po Božju (usp. 1 Pt 5,2)“, riječi su iz Prve Petrove poslanice kojima je Papa započeo dokument kojim je odobrio izmjene u Šestoj knjizi ZKP-a. Podsjećajući biskupe na neke važne dokumente vezane uz njihovu službu poput Lumen gentiuma: „Pastir je pozvan izvršavati svoju zadaću savjetom, uvjeravanjem, primjerom, autoritetom, ali i svetom moći“, istaknuo je kako dobročinstvo i milosrđe obvezuju pastira ispraviti ono što postane pogrešno.

„Nastavljajući svoje zemaljsko hodočašće, još od apostolskih vremena, Crkva je sebi zadala pravila ponašanja koja su tijekom stoljeća stvorila kohezivno tijelo obvezujućih normi koje čine ujedinjenim Božji narod i za čije su poštivanje zaslužni biskupi. Te norme odražavaju vjeru koju svi mi ispovijedamo, iz čega crpe svoju vezujuću snagu i na temelju toga očituju majčinsko milosrđe Crkve koja zna da joj je uvijek cilj spasenje duše. Morajući regulirati život zajednice tijekom vremena, neophodno je da ta pravila budu usko povezana s društvenim promjenama i novim potrebama Božjega naroda koje je ponekad potrebno modificirati i prilagoditi promijenjenim okolnostima“, navedeno je u dokumentu uz napomenu kako je potrebno primjereno odgovoriti potrebama Crkve u cijelom svijetu te preispitati kazneni zakon koji je Sv. Ivan Pavao II. potpisao 1983. i u skladu s tim donijeti izmjene koje bi pastirima omogućile koristiti ga kao spasonosniji i korektivni alat.

Sveti Otac je, nadalje, istaknuo kako je spomenutu reformu Šeste knjige ZKP-a započeo njegov prethodnik papa Benedikt XVI. te da je studija izvedena u duhu kolegijalnosti i suradnje uz pomoć pravnika i stručnjaka. Ukratko je predstavio korake koji su doveli do izmjena kaznenih mjera u Crkvi. „Dobročinstvo zahtijeva da pastiri pribjegavaju kaznenom sustavu onoliko često koliko je to potrebno, imajući u vidi tri cilja neophodnih crkvenoj zajednici: obnavljanje zahtjeva za pravdom, zamjena počinitelja i ispravak skandala“, poručio je Papa podsjećajući kako kanonske kazne imaju za cilj oporavak i spasenje te nadasve traže dobro vjernika.

Zaključno je odredio kako će se izmjene objaviti u časopisu O’sservatore Romano te naknadno u Acta Apostolicae Sedis i da će na snagu stupiti 8. prosinca 2021.

CNA piše da je Vatikan pokrenuo reformu kanonskog prava zbog zabrinutosti da neki dijelovi Crkve nisu primijenili kaznene sankcije usred rastuće krize zlostavljanja. “Mnogo štete je u prošlosti naneseno zbog toga što Crkva nije shvatila prisan odnos između činjenja milosrđa i pribjegavanju – kad to zahtijevaju okolnosti i pravda – disciplini kažnjavanja”, napisao je papa Franjo u Pascite gregem Dei .

Predsjednik Papinskoga vijeća za tumačenje zakonskih propisa, nadbiskup Filippo Iannone, koji je nadgledao promjene, izjavio je na tiskovnoj konferenciji kako je posljednjih godina bilo nesporazuma oko odnosa između pravde i milosrđa. To je “nahranilo klimu pretjerane opuštenosti u primjeni kaznenog zakona” u Crkvi, izjavio je nadbiskup. „Prisutnost nekih neregularnih situacija u zajednicama, ali prije svega nedavni skandali koji su se pojavili zbog uznemirujućih i vrlo ozbiljnih epizoda pedofilije, doveli su, međutim, do potrebe za ponovnim osnaživanjem kanonskog kaznenog zakona, integrirajući ga s preciznim zakonodavnim reformama “, objasnio je Iannone.

Angela Jeličić Krajcar, teologinja i doktorandica na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, na svom Facebooku je napisala:

“Danas je u Tiskovnom uredu Svete Stolice predstavljena nova Apostolska konstitucija Pape Franje „Pascite Gregem Dei“ (Pasite Božje stado), kojom se promiču promjene u Zakoniku kanonskog prava, glavi VI. (Kaznene mjere u Crkvi). Na novom tekstu radilo se 12 godina, a za one koji žele znati više, Apostolska konstitucija je dostupna on line (https://press.vatican.va/…/2021/06/01/0347/00751.html), kao i tekst glave VI. samog Codexa (https://press.vatican.va/…/2021/06/01/0348/00750.html).

Novi tekst stupa na snagu 8. prosinca 2021. godine.

Temeljne novosti mogu se sažeti ovako: potiče se pastire, ali i cijelu Crkvu na bolje razumijevanje odnosa između pravednosti i milosrđa, jer krivo poimanje milosrđa može dovesti do labave primjene zakona i kazni, pri čemu trpe i pravednost (jer nije ispunjena), i počinitelj (jer nije ispravljen u svom prekršaju), i vjera (jer sablazan nije uklonjena).

Novom Apostolskom konstitucijom, istaknuto je na Tiskovnoj konferenciji, Papa poručuje da „biti pastir znači i primijeniti kazneni zakon“. Nadalje, uvršteni su i neki novi prekršaji zakona: poput propusta prijave zločina za kojeg se zna da je počinjen, pokušaj ređenja žena, snimanje ispovijedi, posvećivanje hostija s nakanom svetogrđa, povreda papinske tajne, nezakonito napuštanje službe, otuđenje crkvenih dobara, ali i prekršaj klerika na ekonomskom polju u okvirima civilnog zakona. Znatno je proširen dio o povredama protiv ljudskog života, dostojanstva i slobode.

O detaljima će u katoličkom tisku i elektronskim medijima govoriti stručnjaci za Kanonsko pravo.

A moj prilog možete čuti u emisiji Trag vjere, na Hrvatskom radiju, 1. program (petak u 18:05), i u emisiji Mir i dobro, na 1. programu HRT (nedjelja oko 16:30)”.