Saborska deklaracija „Nostra aetate“ objavljena prije 50 godina, dala je veliki prinos početku razdoblja prijateljstva i uzajamnoga razumijevanja u dijalogu između katolika i židova – istaknuo je papa Franjo primivši u audijenciju brojno izaslanstvo Međunarodnoga vijeća kršćana i židova, odnosno saveza udrugâ zauzetih u promicanju odnosa među tim dvjema zajednicama.

Ako se danas možemo nazivati prijateljima i braćom, a ne više strancima, to je zbog toga što je prevladala volja za dijalogom koji se oslanja na Drugi vatikanski sabor. U Vatikanu se jučer oko pape Franje okupilo 250 članova različitih udruga iz cijeloga svijeta koje se zalažu za židovsko-kršćanski dijalog. Prigoda je za to bio skup koji je spomenuto vijeće organiziralo povodom 50. obljetnice saborske deklaracije „Nostra aetate“, koja je zauvijek promijenila lice dijaloga Crkve sa židovskim svijetom.

Sveti je Otac govorio upravo o važnosti tog dokumenta, koji je označio konačno ‘da’ židovskim korijenima kršćanstva i neopozivo ‘ne’ antisemitizmu, zahvaljujući Bogu za – kako je rekao – sve dobro što je ostvareno što se tiče prijateljstva i uzajamnoga razumijevanja tijekom proteklih 50 godina, jer je Njegov Duh Sveti pratio naše napore oko dijaloga. Naša nepotpunost, nepovjerenje i naš ponos nadvladani su zahvaljujući Duhu svemogućega Boga, tako da su među nama sve više rasli pouzdanje i bratstvo. Nismo više stranci nego prijatelji i braća – istaknuo je Papa.

Uostalom – dodao je Sveti Otac – svi kršćani imaju židovske korijene. I zbog toga je Međunarodno vijeće kršćana i židova obuhvatilo razne kršćanske vjeroispovijesti. Iako u različitim perspektivama, ispovijedamo istoga Boga, Stvoritelja svemira i Gospodara povijesti. I On, u svojoj beskonačnoj dobroti i mudrosti, uvijek blagoslivlja naše zauzimanje za dijalog – rekao je Papa.

Kršćanske vjeroispovijesti pronalaze svoje jedinstvo u Kristu; židovstvo svoje jedinstvo pronalazi u Tori. Kršćani vjeruju da je Isus Krist Riječ Božja koja je postala tijelo u svijetu; za židove je Riječ Božja nazočna ponajviše u Tori. Obje vjerske tradicije imaju u temelju Jedinoga Boga, Boga Saveza, koji se ljudima objavljuje po svojoj Riječi – napomenuo je papa Franjo te dodao – U traženju ispravnoga odnosa prema Bogu, kršćani se obraćaju Kristu kao izvoru novoga života, a židovi poučavanju Tore.

Ta vrsta teološkoga razmišljanja o odnosu između židovstva i kršćanstva pokrenuta je upravo deklaracijom „Nostra aetate“, koja se smatra čvrstim temeljem na kojem se može, i treba – potaknuo je Sveti Otac – poduprijeti obnovljeni razvoj na tom području. Upravo onako kako je utvrđeno i veliko zanimanje kojim Sveta Stolica prati djelovanje Međunarodnoga vijeća, posebice od 1974. godine, kada je ustanovljeno vatikansko Povjerenstvo za vjerske odnose sa židovstvom. Vaši godišnji susreti daju važan prinos židovsko-kršćanskom dijalogu – istaknuo je na kraju papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net