Pastir ima biti zanesen, treba znati razlučivati, a treba znati i prijavljivati zlo – istaknuo je papa Franjo u propovijedi tijekom jučerašnje mise slavljene u Domu svete Marte, u kojoj je govorio o apostolu Pavlu, a potom svoje misli posvetio primjeru don Milanija. Poput župnika iz Barbiane imamo se brinuti za bližnjega – istaknuo je – ali bez naivne prijetvorne dobrote.

„Dobri Pastir daje svoj život za svoje ovce“. Papa je u propovijedi krenuo od Prvoga čitanja, uzetoga iz Druge poslanice svetoga Pavla Korinćanima, te se osvrnuo na obilježja koja bi trebao imati pastir. Sveti je Otac upravo u svetomu Pavlu našao lik „pravoga pastira“, koji ne napušta svoje ovce, što bi, naprotiv, učinio neki najamnik.

Stoga je prva osobina – istaknuo je Papa – to da bude zanesen. Toliko zanesen da svojemu narodu kaže: ‘Ljubomoran sam doista na vas Božjom ljubomorom’. Božanski je ljubomoran – dodao je Papa. Riječ je, dakle, o zanosu koji postane gotovo ‘ludost’, ‘bezumlje’ prema njegovu narodu. A to je – dodao je Sveti Otac – ona crta koju mi nazivamo ‘apostolskom revnošću’. Ne može se, naime, biti pravi pastir bez toga žara u nutrini.

Drugo je obilježje to da je pastir čovjek koji zna razlučivati. Zna da u životu ima zavođenja. Otac je laži zavodnik. Pastir nije – napomenuo je Papa te istaknuo – Pastir ljubi. Zavodnik, zmija, nastoji udaljiti od vjernosti jer je Pavlova božanska ljubomora bila zato da povede narod do samo jednoga zaručnika kako bi narod održao u vjernosti njegovu zaručniku. U povijesti spasenja, u Svetomu pismu, mnogo puta nailazimo na udaljavanje od Boga, nevjernost Gospodinu, idolopoklonstvo, kao da je riječ o bračnoj nevjeri – napomenuo je papa Franjo.

Prvo je, dakle, obilježje pastira da je zanesen, da pokaže revnost. Drugo je pak da znade razlučivati gdje su opasnosti, gdje su milosti … gdje je pravi put. To znači da on uvijek prati ovce, u lijepim i ružnim trenutcima, pa i u trenutcima zavođenja, da ih strpljivo vodi u tor. Treće je obilježje sposobnost prijavljivanja zla – istaknuo je Papa. Apostol ne može biti naivan, – dodao je – jer valja štititi vjernost jedinom zaručniku, Isusu Kristu. On zna upozoriti, konkretno, zna reći onaj ‘ne’ koji roditelji kažu djetetu kada prstima krene prema utičnici: Ne, to je opasno!

Dobri Pastir zna prijaviti, imenom i prezimenom, upravo kao što je činio sveti Pavao – kazao je Papa te se u mislima vratio u Bozzolo i Barbianu, koje je posjetio prije dva dana. Govoreći o don Milaniju, istaknuo je njegov moto dok je poučavao svoje mlade. ‘I care’ – ‘brinem se’ – kazao je Papa te dodao – Poučavao je da stvari treba ozbiljno shvaćati, suprotno motu u modi u to doba, koji je bio ‘nije me briga’. Tako je učio mlade da idu naprijed. Brini se za svoj život!

Ali, valja – prema Papinim riječima – znati također prijaviti ono što ide protiv tvojega života. Često gubimo tu sposobnost osude i želimo voditi ovce pomalo uz onu prijetvornu dobrotu, dobrostivost koja, ne samo što je naivna, nego je i štetna – primijetio je Papa te istaknuo – uz ‘dobrostivost kompromisa’, kako bismo popuštajući potaknuli divljenje ili ljubav vjernikâ.

Papa je na kraju sažeo glavna obilježja istinskoga pastira ponovno ističući apostola Pavla i njegovu apostolska revnost. Pastir je, dakle, zanesen, gorljiv; i to je prvo njegovo obilježje. Drugo je da je on čovjek koji zna razlučivati, jer poznaje zavođenje i zna da đavao zavodi – napomenuo je. On je i čovjek koji je sposoban osuditi stvari koje će naštetiti njegovim ovcama; to je pak treće obilježje. Propovijed je papa Franjo završio molitvom za sve pastire Crkve, da sveti Pavao posreduje kod Gospodina, da – kako je rekao – svi mi pastiri možemo imati te crte kako bismo služili Gospodinu.

Radio Vatikan | Bitno.net