Mir se izgrađuje obrazovanjem i mudrom formacijom za humanizam koji religioznu dimenziju i odnos s Bogom shvaća kao svoj sastavni dio – kazao je papa Franjo u katehezi, za vrijeme Opće audijencije, na Trgu sv. Petra, govoreći o svom nedavnom pohodu Egiptu.

Sveti Otac je kazao kako je njegov posjet sveučilištu Al’Azhar imao dvostruki vidik: vidik dijaloga između kršćana i muslimana i u isto vrijeme, promicanje mira u svijetu. Osvrnuvši se zatim na govor koji je u toj prigodi održao u Egiptu kazao je:

„U svom govoru, Egipat sam vrjednovao kao „zemlju civilizacije“ i „zemlju saveza“. Za čitavo čovječanstvo Egipat je sinonim antičke civilizacije, umjetničkih blaga i znanja; a to nas podsjeća na to, da se mir izgrađuje obrazovanjem i mudrom formacijom za humanizam koji religioznu dimenziju i odnos s Bogom shvaća kao svoj sastavni dio – kako je podsjetio i Veliki imam u svom govoru“.

Mir se isto tako izgrađuje i započinjući od Saveza između Boga i čovjeka, koji je temelj saveza među svim ljudima, a koji se oslanja na Dekalog zapisan na sinajskim pločama; ali još mnogo dublje, on je urezan u srce svakog čovjeka; bez obzira na vrijeme i podneblje u kojima živi. To je Zakon koji se može svesti na dvije zapovijedi ljubavi: ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu – kazao je Papa.

Taj isti temelj vrijedi i kao temelj za izgradnju društvenog i građanskog reda – na čemu su pozvani sudjelovati svi građani – bez obzira na njihovo porijeklo, kulturu ili religiju. Zbog svojega povijesnog i religioznog nasljeđa, kao i uloge koju ima na Bliskom istoku, Egipat ima zadatak hoda prema stabilnom i trajnom miru koji se ne temelji na pravu sile, nego na sili prava – rekao je papa Franjo.

Kršćani u Egiptu, kao i u svakoj drugoj zemlji, pozvani su biti kvasac bratstva, a to je moguće ako sami žive jedinstvo u Kristu. Snažan znak zajedništva, hvala Bogu, mogli smo zajedno dati moj dragi brat Tawadros II. i ja. Obnovili smo zauzetost, čak i potpisali zajedničku deklaraciju da ćemo zajednički ići i zauzimati se da ne ponavljamo već podijeljeno krštenje u našim dvjema Crkvama.

Zajedno smo molili za mučenike ovih posljednjih atentata koji su tragično pogodili onu časnu Crkvu; i njihova smrt oplodila je ovaj ekumenski susret na kojemu je sudjelovao i carigradski patrijarh, Bartolomej – ekumenski patrijarh i moj dragi brat – rekao je Sveti Otac.

Papa Franjo je zatim kazao kako je sveta misa na stadionu bila „proslava vjere i bratstva“ u kojoj su osjetili živu prisutnost Uskrsloga. „Komentirajući evanđelje potaknuo sam malu katoličku zajednicu u Egiptu da ponovno ožive iskustvo učenika iz Emausa: da u Kristu – Riječi i Kruhu života – uvijek nalaze radost vjere, gorljivost nade i snagu svjedočenja u ljubavi jer su susreli Gospodina – rekao je.

Posljednji susret – onaj sa svećenicima, redovnicima i redovnicama te s bogoslovima – a ima ih mnogo – i to je jedna utjeha, bila je Liturgija riječi. U toj zajednici muškaraca i žena koji su odabrali predati život Kristu, radi kraljevstva Božjega, vidio sam ljepotu egipatske Crkve i molio za sve kršćane Bliskog istoka kako bi vođeni svojim pastirima i praćeni posvećenim osobama bili sol i svjetlo među tamošnjim narodima.

Kazavši kako je Egipat bio „znak nade, utočišta i pomoći“, spomenuo je biblijski događaj kada je u Jakovljevu kraju harala glad pa se on sa svojim sinovima zaputio u Egipat kamo je, pred Herodom, isto tako izbjegao i sam Isus. Zbog toga je govor o ovom putovanju na istoj liniji s govorom o nadi: za nas je Egipat znak nade za ovo bratstvo o kojemu vam govorim – rekao je papa Franjo. Papa je među okupljenim mnoštvom, posebno pozdravio i hrvatske hodočasnike.

Radio Vatikan | Bitno.net