Želje koje uništavaju čovjeka i želje koje su sjeme novoga života

Postoje zle želje koje uništavaju čovjeka, ali postoje i svete želje koje Duh Sveti stavlja u naše srce i one su sjeme novoga života – rekao je papa Franjo jučer tijekom opće audijencije u Vatikanu, završavajući tom katehezom put kroz deset Božjih zapovijedi. Pitanje želja, ključno je pitanje ove kateheze, koje nam omogućava ponovo prijeći put kojim smo prošli i sažeti njegove etape čitajući tekst deset Božjih zapovijedi uvijek u svjetlu potpune objave Krista – rekao je Papa.

U nizu kateheza krenuli smo od zahvalnosti kao temelja odnosa povjerenja i poslušnosti – rekao je Sveti Otac i nastavio – Vidjeli  smo da Bog ne traži ništa prije nego što je dao mnogo više. Poziva nas na poslušnost kako bi nas otkupio od obmane idolopoklonstva koje ima veliku moć nad nama. Naime, tražiti svoje ostvarenje u idolima ovoga svijeta čini nas praznima i robovima, no ono što nam daje da rastemo i budemo dosljedni jest odnos s Bogom koji je u Kristu, koji nas čini djecom poradi svojeg očinstva (Ef 3,14-16).

To podrazumijeva proces blagoslova i oslobođenja koji su istinski i pravi mir. Kao što kaže psalam: Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje (Ps 62,2) – citirao je papa Franjo i dodao – Taj oslobođeni život postaje prihvaćanje naše osobne povijesti i pomiruje nas s onim što smo proživjeli od djetinjstva do sada, čineći nas odraslima i sposobnima dati pravu težinu stvarnostima i osobama u našem životu. Tim putem ulazimo u odnos s bližnjim koji je, počevši od ljubavi koju Bog iskazuje u Isusu Kristu, poziv na ljepotu vjernosti, velikodušnosti i istinitosti.

No, da bismo tako živjeli, to jest u ljepoti vjernosti, velikodušnosti i istinitosti, potrebno nam je novo srce, nastanjeno Duhom Svetim (Ez 11,19; 36,26) – rekao je Papa i upitao – Kako se događa to „presađivanje“ srca, od starog do novog srca? Kroz dar novih želja (Rim 8,6). Moramo biti pozorni na izraz: „nove želje“ koje u nama sije Božja milost, na poseban način kroz deset Božjih zapovijedi koje je izvršio Isus kao što je učio u „govoru na gori“ (Mt 5,17-48).

Naime, kontemplirajući život kako ga opisuju deset Božjih zapovijedi, to jest zahvalan život, oslobođen, istinski, blagoslovljen, zreo, čuvar i ljubitelj života, vjeran, velikodušan i iskren, gotovo da nismo svjesni da se nalazimo pred Kristom – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Deset Božjih zapovijedi su Njegovo rendgensko snimanje. One su Kristov rendgen, prikazuju ga kao negativ fotografije koja ostavlja Njegovo lice otisnuto kao na svetom platnu.

Duh Sveti čini naše srce plodnim stavljajući u njega želje koje su Njegov dar, želje Duha Svetoga – rekao je papa Franjo i potaknuo – Potrebno je željeti u skladu s Duhom Svetim, u skladu s ritmom Duha Svetoga i u skladu s glazbom Duha Svetoga. Gledajući Krista vidimo ljepotu, dobrotu i istinu. Duh rađa život koji slijedeći te želje, izaziva u nama nadu, vjeru i ljubav. Na taj način još bolje otkrivamo što znači da Gospodin Isus nije došao kako bi ukinuo zakon, nego da bi ga ispunio i pomogao mu da raste.

I dok se zakon po tijelu sastojao od niza propisa i zabrana, po Duhu taj isti zakon postaje život (Iv 6,63; Ef 2,15), jer nije više propis nego sâmo tijelo Krista, koji nas ljubi, traži, oprašta, tješi i u svojem Tijelu nanovo stvara zajedništvo s Ocem koje je izgubljeno zbog neposlušnosti grijeha – rekao je Papa i naglasio – Tako ta negativnost koja je izražena u pisanom obliku zapovijedi: ne ukradi, ne vrijeđaj, ne ubij, to jest taj „ne“ pretvara se u pozitivno ponašanje: ljubiti, napraviti mjesta u svojem srcu, imati želje koje siju ono što je pozitivno. To je punina zakona koju nam je donio Isus.

U Kristu, i samo u Njemu, deset Božjih zapovijedi prestaju biti osuda (Rim 8,1) i postaju prava istina ljudskog života, to jest želja ljubavi – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Tu se rađa želja za dobrom, da činimo dobro; želja radosti, mira, velikodušnosti, dobrohotnosti, dobrote, vjernosti, blagosti i gospodstva nad samim sobom. Od onih „ne“ prelazi se na taj „da“ koji je pozitivno ponašanje srca koje se otvara snagom Duha Svetoga.

Traženje Krista u deset Božjih zapovijedi služi tome da oplodimo svoje srce kako bi zatrudnjelo ljubavlju i kako bi se otvorilo Kristovu djelu – rekao je papa Franjo i protumačio – Kada čovjek želi živjeti po Kristu, tada otvara vrata spasenju, koje ne može ne doći, jer Bog Otac je velikodušan kao što kaže Katekizam Katoličke Crkve: „Bog je žedan da mi budemo žedni Njega“ (KC 2560).

Ako postoje zle želje koje uništavaju čovjeka (Mt 15,18-20), Duh Sveti stavlja u naše srce svoje svete želje koje su sjeme novoga života (Iv 3,9) – rekao je Papa i istaknuo – Novi život nije golemi napor kako bismo uskladili svoj život s nekim propisom, nego novi je život sam Duh Božji koji nas počinje voditi prema svojim plodovima u sretnom skladu naše radosti da smo ljubljeni i Njegove radosti da nas ljubi. Tako se susreću dvije radosti: Božja radost jer nas ljubi i naša radost jer smo ljubljeni. Deset Božjih zapovijedi za nas kršćane znači kontemplirati Krista kako bismo se otvorili i primili Njegovo srce, Njegove želje i Njegovoga Duha Svetoga – zaključio je Sveti Otac.

Vatican News | Bitno.net