Vatikanski Zavod za vjerska djela (Istituto per le Opere di Religione – IOR) također se prilagođava novoj konstituciji “Praedicate evangelium”: fleksibilnija struktura upravljanja, dobro definirane uloge između različitih tijela upravljanja kako bi se izbjeglo dupliranje, novi propis o sukobu interesa. Zavod od kolegijalnog postaje tijelo kojim upravlja samo jedna osoba – glavni ravnatelj, objavio je Vatican News.

Manje od četiri godine nakon posljednje revizije Statuta, u IOR se uvode promjene kako bi se „vatikansku banku“ prilagodilo novoj apostolskoj konstituciji “Praedicate evangelium”. Najveće novosti su petogodišnji mandati članova koji se mogu obnoviti samo jednom, struktura pojednostavljenog upravljanja s bolje definiranim ulogama između različitih tijela kako bi se izbjeglo preklapanje ili dupliranje poslova. Proizlazi to iz kirografa (pravomoćni dekret) pape Franje i obnovljenog Statuta, objavljenog u utorak 7. ožujka, kojim se obnavlja IOR čija je svrha, kako se navodi, „osigurati čuvanje i upravljanje pokretnim stvarima i nekretninama koje su na njega prenijele ili mu povjerile fizičke ili pravne osobe, a koje su namijenjene za vjerska ili dobrotvorna djela”.

Glavne izmjene sadržane u dvama tekstovima odnose se, dakle, na usklađivanje petogodišnjeg trajanja i obnovu mandata u različitim tijelima, što će biti moguće samo jednom (dakle, na najviše deset godina). Članovi Zavoda neće moći biti istodobno u sastavu Kardinalske komisije i Nadzornog odbora, a uključena je posebna odredba u vezi sa sukobom interesa: potonji predviđa da se svaki član Nadzornog odbora suzdržava od sudjelovanja u glasovanjima kod odlučivanja u onima stvarima u kojima ima neki, stvarni ili potencijalni, interes.

Druga izmjena odnosi se na jasnije definiranje i razlikovanje pripadajućih uloga i odgovornosti tijela Zavoda. Nadzorni odbor odgovoran je za definiranje strateških pravaca, općih politika i nadzora aktivnosti IOR-a, dok je glavni ravnatelj odgovoran za vođenje i upravljanje tom vatikanskom ustanovom. Mijenja se, na kraju, način upravljanja te Zavod od kolegijalnog tijela, sastavljenog od ravnatelja i zamjenika ravnatelja, postaje tijelo kojim upravlja samo jedna osoba i to glavni ravnatelj. Zamjenik ravnatelja postaje „funkcija“ koju glavni ravnatelj može delegirati nekom od rukovoditelja.

Glavnog ravnatelja i dalje imenuje Nadzorni odbor i odobrava Kardinalsko povjerenstvo, ali od sada „na temelju užeg izbora od najmanje tri prikladna kandidata“. Može biti zaposlen na neodređeno ili na neodređeno vrijeme.