U propovijedi je Papa poručio da nam srce ne bude tvrdo, bez vjere, već otvoreno za Gospodina. Istaknuo je da se u našem srcu odigrava to ‘danas’. „Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda“, stoji u današnjem odlomku iz Poslanice Hebrejima. Sveti Otac je iz tog odlomka izdvojio dvije ključne riječi ‘danas’ i ‘srce’.

‘Danas’ o kojem govori Duh Sveti u odlomku iz Poslanice Hebrejima, zapravo je „naš život“, to je danas „ispunjen danima“, ali „nakon kojeg nema reprize, nema više sutra“, „dan u kojem smo primili ljubav Božju“, „Božje obećanje da ćemo je pronaći“ – objasnio je Papa – „danas“ u kojem možemo obnoviti „naš savez s vjernošću Božjom“.

Ali postoji „samo jedno ‘danas’ u našem životu“ – upozorio je – i napast je reći: „Da, učinit ću to sutra“. „Napast se sastoji od sutra koje neće doći“, kao što je Isus kazao u prispodobi o deset djevica: pet ludih koje su uzele svjetiljke, ali nisu sa sobom uzele ulja. Poslije su otišle kupiti ga, a kad su se vratile, naišle su na zaključana vrata. Sveti Otac se također referirao na čovjeka koji kuca na vrata govoreći Gospodinu: „Jeo sam s tobom, bio sam s tobom…“, a Gospodin mu odgovora: „Ne poznajem te: došao si prekasno…“:

„Ne govorim vam ovo da vas prestrašim – rekao je Papa – već vam jednostavno želim reći da je naš život ‘danas’: ili danas ili nikad. Sutra će biti vječno sutra, s Gospodinom, zauvijek, no samo ako sam vjeran danas. Pitanje koje vam postavljam je pitanje koje postavlja Duh Sveti: „Kako živim ovo danas?“

Druga riječ o kojoj je govorio papa Franjo je ‘srce’. Doista, sa srcem „susrećemo Gospodina“ i mnogo puta Isus kori govoreći: „srca spora“, spori da shvatite. Papin je poziv, dakle, da ne otvrdnemo srce i da se upitamo nije li ono „bez vjere“ ili „zavedeno grijehom“:

„U našim srcima se danas odigrava to ‘danas’“, upozorio je Sveti Otac i nastavio: „Jesu li naša srca otvorena za Gospodina? Mene uvijek pogodi kada naiđem na stariju osobu – često svećenike ili časne sestre – koji mi kažu: ‘Oče, molite da ustrajem do kraja’. Tada im odgovorim: ‘Ali, nije li čitav tvoj život, nisu li svi dani tvoga ‘danas’ bili služenje Gospodinu, a ti strahuješ…?’ – ‘Ne, moj život još nije gotov: želim ga živjeti u potpunosti, molim da to ‘danas’ bude puno, sa srcem jakim u vjeri, a ne razoreno grijehom, porocima, korupcijom…“

Papa, dakle, poziva da se pitamo o našem danas i o našem srcu. Danas je „ispunjeno danima“, ali „se ne ponavlja“. Dani se ponavljaju sve dok Gospodin ne rekne „dosta“: „Međutim, danas se ne ponavlja: to je život. A srce nam treba biti otvoreno za Gospodina, a ne zatvoreno, otvrdnulo, bez vjere, izopačeno srce koje se daje zavesti grijehom. Gospodin je susreo brojne ljude zatvorena srca: zakonoznance, ljude koji su ga progonili, one koji su predali da ga se osudi… i na kraju su uspjeli u tome“, kazao je Sveti Otac te je svoju propovijed zaključio sljedećim riječima:

„Pođimo kući s ove dvije riječi i pitajmo se: kakvo je moje ‘danas’? Moj život može završiti danas, ali može i kasnije. Kako protječe moj ‘danas’ u Gospodinovoj prisutnosti? A kakvo je moje srce? Je li otvoreno? Je li čvrsto u vjeri? Vodi li ga ljubav Gospodnja? Ovim dvama pitanjima zamolimo od Gospodina milost koja je svakom od nas potrebna.“

Radio Vatikan | Bitno.net