Tomasi

Napominjući da u svijetu ima više od pedeset milijuna izbjeglih osoba; i najviše nakon Drugoga svjetskoga rata – nadbiskup je istaknuo potrebu da se zajamči „poštivanje njihovih prava i ljudskoga dostojanstva“, jer „zaštita osoba treba imati prednost u odnosu na državnu sigurnost – ustvrdio je nadbiskup Tomasi.

Stoga je upozorio da prihvat ne treba smatrati kao nešto ograničeno na „privatnu inicijativu“, nego ima biti „dijelom sustavne politike, na nacionalnoj i globalnoj razini“. Problem izbjeglica valja rješavati prilagodljivijom graničnom politikom, jednostavnijom procedurom za stjecanje azila i boljim prigodama uključivanja u društveno tkivo. U Europi je, posebice, bitna zajednička strategija, da države prvoga prihvata ne budu ostavljene same, te da se postigne dogovor između raznih država o raspodjeli useljenika, vodeći računa o gospodarskom stanju pojedinih država i gustoći naseljenosti stanovništva – kazao je nadbiskup.

Poželjevši odgoj i senzibiliziranje javnoga mnijenja glede zajedničke odgovornosti o uzrocima sukoba i o traženju mirotvornih rješenja, nadbiskup je podsjetio na ulogu vjerskih zajednica, njihov poziv na suosjećanje i solidarnost, na prinos koji mogu dati, da se na prisilno seljenje gleda iz šire perspektive, imajući u vidiku poštovanje života i ljudskoga dostojanstva, kako bi se uzroci trpljenja uklonili – zaključio je nadbiskup Tomasi.

RV/Bitno.net