Prefekt kongregacije kardinal Gerhard Müller prenio je na stranicama L’Osservatore Romana već sada neke naglaske iz toga pisma

Foto: Elvir Tabaković karizmatici

Foto: Elvir Tabaković

Kongregacija za nauk vjere objavit će 16. lipnja pismo biskupima Katoličke Crkve pod imenom „Iuvenescit Ecclesia” (Crkva koja se pomlađuje) u kojem će se pozabaviti pitanjem odnosa crkvene hijerarhije i karizmatskih molitvenih zajednica. Prefekt kongregacije kardinal Gerhard Müller prenio je na stranicama L’Osservatore Romana već sada neke naglaske iz toga pisma.

Kako prenosi poljska Katolička informativna agencija, kardinal je za opis karizmatskih pokreta upotrijebio jednu sliku:

“Je li ono što Duh Sveti pokreće u Božjem narodu milost za cijeli taj narod? Često ti darovi donose neke temeljne novine i potrebno ih je donekle očistiti. Može se, na određeni način, reći kako su oni poput neplanirane djece koja su došla na svijet. Naravno, svaka majka ili otac vole tu djecu nakon njihova rođenja i brinu se za njih kao i za drugu djecu, a možda čak i više”, napisao je kardinal.

Prefekt je progovorio i o ulozi karizmatskih pokreta u kontekstu pontifikata pape Franje koji poziva sve članove Crkve na izlazak prema van, prema periferiji. Kardinal je napisao kako mu se čini da pojedini dijelovi Crkve imaju problem s tim pozivom.

“Teško je hvatati korak s proročanstvom. Ali, nije riječ o brzini s kojom se korača. Ono što je bitno jest cjelina Božjeg naroda i pojedinih dijelova Crkve, jer svaki od njih kreće se svojom brzinom, sa svojim darovima, pa i slabostima, svojim putom u pravom smjeru. S time je uvijek povezan “napor” i duhovnost križa u nekom svom vidu”, prenosi KAI kardinala, koji je podsjetio i kako je papa Franjo u susretima s karizmaticima upozorio kako “ne smiju zatvarati Duha Svetoga”.

“To ne znači da Papa izražava neku skepsu prema njima. Sigurnost u sebe koju pokreti imaju pomaže njihovo angažiranje u službi projektima ili potrebama koje su veće od njihovih vlastitih potreba i planova. To se tiče svih vjernika, bez izuzetaka, pa i biskupa”, poručio je Nijemac.

KAI prenosi i navode iz članka francuskog katoličkog dnevnika La Croixa u kojem se tvrdi kako će pismo tražiti da karizmatski pokreti budu pod jačim nadzorom mjesnog biskupa. Također, biskupima se nalaže da detaljno istražuju sve privatne objave o kojima ih informiraju članovi karizmatskih pokreta. Kako piše La Croix, iz kongregacije poručuju kako su bili svjesni teškoća koje su biskupi imali u utvrđivanju autentičnosti privatnih objava, te je došlo vrijeme za utvrđivanje jasno definirane pozicije koja bi omogućila ili potpuno odbacivanje ili potpuno prihvaćanje tih objava.

Goran Andrijanić | Bitno.net