“Pastirska služba ne može biti ograničena samo na Crkvu, iako nam je, na prvom mjestu povjerena briga za vjernike i one koji izravno traže vjeru. Crkva je dijelom svijeta i stoga može pravilno djelovati samo ako brine za svijet u cijelosti.”

Gore navedeni citat riječi su pape emeritusa Benedikta XVI., koje je napisao u pismu nekadašnjem vatikanskom državnom tajniku Tarcisiju Bertoneu, a čiji je sažetak nedavno objavio L’Osservatore Romano.

Pismo će biti objavljeno kao predgovor knjizi kardinala Bertonea koja nosi naslov “Vjera i opće dobro: Kršćanski prijedlog za suvremeno društvo” i koja objedinjuje govore i druge radove salezijanskog redovnika na temu socijalnog nauka Crkve.

Tema priloga Crkve dvojbama suvremenog društva tako je obrađena i u pismu Benedikta XVI., jednom od rijetkih njegovih dokumenata objavljenih nakon njegova odreknuća od službe. Upravo zbog te rijetkosti, radovi čovjeka kojeg mnogi smatraju jednim od najvažnijih katoličkih teologa današnjice, prate se s posebnom pažnjom.

“Božja riječ bavi se ukupnošću stvarnosti i taj njezin aktualitet stavlja na Crkvu opću odgovornost. Pastoralna skrb ne sastoji se samo u tome da mi u Crkvi vjernicima nudimo sakramente i navještaj evanđelja. Ona definitivno uključuje i intelektualnu dimenziju”, napisao je papa emeritus i pojasnio:

“Samo ako smo svjesni perspektiva i pitanja našeg vremena, možemo razumjeti Božju riječ u današnjici.”

Benedikt XVI. je naglasio kako “Crkva mora biti uključena u nastojanja društva i ljudskosti” na građenju pravednog društva, a pri tome mora “naći onaj način argumentiranja” koji će moći biti upućen i ljudima koji ne vjeruju.

“Samo ako mi, pastiri, sudjelujemo u prigodama i potrebama našeg vremena, sakramenti koje prosljeđujemo ljudima doživjet će svoju punu snagu”, poručio je papa emeritus.

U predgovoru se Benedikt XVI. sjetio i vremena suradnje njega i Bertonea (koji je bio državni tajnik od 2006. do 2013.) te napisao kako ona nije “mogla biti ograničena tek na čin vladanja” nego je bila puno dublja i usmjerena na “služenje Božjoj riječi, Logosu”.

Kako mediji pišu, ovo je drugo takvo pismo pape Benedikta XVI. objavljeno u javnosti. Prvo je bilo ono koje je napisao Papinskom sveučilištu Urbaniana koje je svoju glavnu dvoranu naslovilo po njemu. U rujnu 2013., papa emeritus napisao je pismo poznatom talijanskom piscu i matematičaru Piergiorgiju Odifreddiju u kojem je raspravljao s ovim militantnim ateistom. Pismo je kasnije, uz suglasnost Benedikta XVI. objavljeno u La Repubblici, a njegov sadržaj možete pročitati OVDJE.

Papa emeritus od veljače 2013. i svog odreknuća nije držao govor u javnosti.

G. An. | Bitno.net