“Kćeri Isusa Kralja uvijek su imale pomoć sestre koja može vidjeti, više iz praktičnih razloga, ali unutar samostana sve im je prilagođeno i potpuno su neovisne”

Foto: Kćeri Krista Kralja

Kćeri Isusa Kralja vjerska su zajednica slijepih i slabovidnih redovnica koje pokazuju kako njihov fizički hendikep ne mora biti prepreka za življenje posvećenog života.

Poglavarica Kćeri Isusa Kralja, sestra Lorena Longo, za ACI Prensu je objasnila kako kongregacije potječe od Siromašnih kćeri svetog Kajetana, koje je osnovao blaženi Giovanni Maria Boccardo prije 135 godina.

Jedna mlada djevojka pitala je vlč. Boccarda bi li se mogla uključiti u red, ali to nije bilo moguće zbog njezine sljepoće. Nakon nekog vremena, Boccardo je dobio inspiraciju da osnuje kongregaciju za slijepe osobe koje bi slijedile karizmu Siromašnih kćeri svetog Kajetana, ali bi bile posvećena kontemplaciji.

U samostanu sestre mole časoslov, budući da ga imaju prilagođena na Brailleovu pismu, kao i mnoge druge duhovne knjige. Osim toga svakodnevno imaju sat klanjanja pred Presvetim, kao i jutarnju i popodnevnu meditaciju te molitvu krunice.

Poglavarica Lorena za razliku od ostalih sestara može vidjeti. “Kćeri Isusa Kralja uvijek su imale pomoć sestre koja može vidjeti, više iz praktičnih razloga, ali unutar samostana sve im je prilagođeno i potpuno su neovisne”, objasnila je.

Sestra Maria Patrizia, koja sada ima 69 godina, u kongregaciju je ušla kao 21- godišnjakinja. Svoj je put opisala riječima:

“Studirala sam fizikalnu terapiju u Firenci na institutu za slijepe i tamo sam upoznala kongregaciju. Otkad sam bila djevojčica osjećala sam Gospodinov poziv i iako sam se nakratko povukla iz toga, nakon što sam završila studij vidjela sam da me Gospodin ponovno zove i želja da mu se posvetim ponovno se javila u meni. To mi je omogućilo da nadiđem sve poteškoće prilikom ulaska, kao što je ostavljanje obitelji u Napulju i odlazak u Torino. Kada imate poziv, učinit ćete sve kako biste ga slijedili.”

Objasnila je kako je njezin poziv “ponuditi život molitve i žrtve” za Svetog Oca, svećenike, te za očuvanje i širenje vjere. “Naš se život sastoji u rastu u intimnosti s Kristom”, rekla je sestra Patrizia.

U Torinu je trenutno osam redovnica članica Kćeri Isusa Kralja. Najmlađa ima 38 godina, dok je najstarija proslavila 100. rođendan.

Ivo Džeba | Bitno.net