Njemačka biskupska konferencija odbila je prijedlog organizacije katoličke mladeži o dodavanju “rodne zvjezdice” ili znaka * iza riječi Bog, koja bi u tom obliku izgledala ovako: Bog*.

Riječ je o dodatku koji bi naznačio da Bog nije muško, nego ga bi Ga, u skladu s političkom korektnošću današnjice, učinio “rodno neutralnim”.

“Teološka debata o tom problemu u ovome trenutku nije relevantna. Imamo prilično drukčije probleme s kojima se sada Crkva mora nositi”, rekao je glasnogovornik Matthias Kopp na njemačkoj televiziji. “Bog je više od sunca, mjeseca i zvijezda. Ne možemo pojmiti Boga. Ne možemo Boga opisati riječima”, dodao je.

Njemačka katolička zajednica mladih (Katholische junge Gemeinde) u priopćenju je objavila kako želi raspravljati o unosu “rodne zvjezdice” u imenicu Bog.

“Sve više i više vjernika odbija slika muškog, patrijarhalnog, bijeloga Boga i to izriču naglas”, stoji u priopćenju. Takva slika Boga otežava odnos mnogih mladih prema Bogu, dodaje se.

“Pitate li članove naše organizacije, Bog može biti prijateljica, freundin”, izjavila je Rebekka Biesenbach, “duhovna savjetnica” organizacije katoličke mladeži. “To su dimenzije koje slika Boga kao Oca ne može pokriti”.

Prijedlog o “rodnoj zvjezdici” koja bi se dodala imenici Bog podržao je pomoćni biskup Osnabrücka Johannes Wübbe, koji je u Njemačkoj biskupskoj konferenciji zadužen za mlade.

Wübbe smatra “pozitivnim” što su mladi katolici voljni raspravljati o slici Boga, prema njemačkom tisku. Mnogi su mu se žalili kako ne mogu zamisliti Boga kao sjedobradog starca, no on im je pojasnio kako se oslovljavanje Boga “Ocem” ponajprije odnosi na otkrivanje Božje biti, a ne spola.

2020. godine, Njemačka udruga katoličkih studenata već je odlučila riječ Bog pisati kao Bog*, jer – kako stoji u objašnjenju – žele učiniti prijelaz “sa staroga bijelog muškarca s bradom koji kažnjava na Boga raznolikosti”.

Biskupi ovaj prijedlog nisu uzeli u razmatranje, ali – kao što piše Tablet – nisu niti istaknuli da prve dvije riječi temeljne molitve kršćanstva glase: “Oče naš”.

Iako Njemačka biskupska konferencija nije prihvatila prijedlog koji bi bio revolucionaran na više načina – prvo, kao prestanak tradicionalnog obilježavanja Boga od početka Crkve do danas, a drugo, jer bi u Crkvu unijela elemente suvremene dnevne politike – ovakvi tipovi prijedloga više su od nebitnog kurioziteta.

Ponajprije, oni govore o slabom poznavanju vlastite religije u udruzi koja se eksplicitno definira katoličkom. Prijedlog posve ignorira trojstvenu narav Boga, zanemarujući odnos Isusa Krista i Boga Oca, kao i ulogu Svetoga Duha u božanskom Trojstvu, koje spolove transcendira.

Zatim, ovakvi prijedlozi govore i o revolucionarnom impulsu koji si za pravo daje mijenjati tisućljetnu tradiciju imenovanja Boga.

Uostalom, na umjetničkoj razini, bijeloga starca kao vizualizaciju Boga ne treba niti odbaciti – takav prikaz Stvoritelja krasi najveće umjetnine klasične kršćanske kulture, počevši od Michelangela. Ali vjera onoga koji Boga poima samo kao bjelobradog starca zapela je u djetinjoj fazi.

Naposljetku, ovakvi prijedlozi govore i o smjeru kojim bi smjenom generacija moglo poći mnijenje laika, od kojih su mnogi, paradoksalno, vjerski neobrazovaniji nego ikada. “Sinodalni put” u Njemačkoj upravo se bazira na uključivanju laika u rad i djelovanje Crkve.

No ako se takva participacija laika svede na prijenos aktualnih dnevnopolitičkih ideja i političke korektnosti u domenu apsolutnog, onda bi se kritike koju je “Sinodalni put” zadobio – naime, da predstavlja autodestruktivnu protestantizaciju katoličke vjere – unatoč sadašnoj reakciji njemačkih biskupa, jednom ipak mogle ispostaviti proročanskima.