Biskup emeritus Hong Konga, kardinal Joseph Zen, proteklih je dana na svome blogu i razgovoru za CNA iznio obranu Drugog vatikanskog koncila, kritizirajući “ekstremne konzervativce” i “ekstremne progresivce”, zbog odbijanja autoriteta i autentičnosti koncilskih dokumenata.

“Drugi vatikanski koncil dogodio se prije 50 godina, ali zasigurno ne pripada prošlosti, nego je još uvijek svjetlo koje vodi Crkvu kroz tamu njezinog sadašnjeg putovanja”, napisao je Zen u eseju objavljenom 17. srpnja.

Zen je u svojem tekstu kritizirao one koji u koncilu vide “hermeneutiku prekida”, ustvrdivši kako su takve interpretacije strane naravi ekumenskog koncila.

“Ekstremni konzervativci kažu: Crkva nakon Drugog vatikanskog koncila nije više Crkva u kojoj sam kršten. Ali kršten si u Crkvu koja vjeruje u jednu apostolsku Crkvu, predvođenu papom i biskupima kao autentičnim tumačima vjere”, napisao je Zen.

“Ekstremni progresivci kažu: Prije koncila nisu bile dopuštene nikakve promjene, sada su s Drugim vatikanskim koncilom učinjene mnoge promjene, pa bi se trebalo dopustiti da se i u budućnosti mnoge stvari promjene.”

Odbacujući oba ova tumačenja, Zen se pozvao na svetog Johna Henryja Newmana: “Crkva je živo tijelo; ona zasigurno raste i mijenja se, ali kao što je kardinal John Henry Newman rekao, njezin razvoj je ‘homogen’, tj. njime se ne mijenja temeljni identitet. Dječak koji odraste još je uvijek ista osoba”, napisao je Zen dodavši kako “Duh Sveti današnjice ne protuslovi Duhu Svetom od jučer.”

Govoreći o tradiciji kao živoj Crkvi zasnovanoj na apostolima, biskup emeritus Hong Konga je ustvrdio kako su na ekumenski koncili ključni događaji na njezinome putu kroz stoljeća. “Prvi ‘ekumenski koncil’ u Jeruzalemu je proglasio: ‘Duh Sveti i mi (apostoli) smo odlučili…’, to nije samo pitanje kanonskog zakona. Svaki ekumenski koncil je ‘Sacrosanctum Concilium’!”, napisao je Zen.

U razgovoru za CNA, biskup se osvrnuo na glasove koji se povremeno javljaju, a koji kažu da su kroz Drugi vatikanski koncil djelovale “neprijateljske sile” koje su odvele Crkvu na krivi put.

Zen je takve tvrdnje odbacio rekavši kako “postkoncilske pogreške ne pripadaju koncilu, baš kao što hereze ne pripadaju Bibliji”.

“Postoji uzrečica, koja nije daleko od istine: ekumenski koncil započinje ljudskim naporom, zatim dolazi vrag kako bi izazvao nevolje, ali na kraju Duh Sveti sve dovede sretnom završetku”, kazao je azijski kardinal, te pozvao vjernike da ponovno otkriju koncilske dokumente koje je nazvao pravim plodovima Drugog vatikanskog koncila.

“Kroz te dokumente čujete istinski glas Duha Svetoga”, rekao je Zen.