Kölnski kardinal Rainer Maria Woelki prošlu subotu je iznio kritiku kontroverznog ‘Sinodalnog puta’ njemačkih biskupa izrazivši bojazan da oni koji su ga pokrenuli nisu bili iskreni u svojim namjerama, prenosti CNA.

Obraćajući se simpoziju koji je okupio bivše studente pape emeritusa Benedikta XVI., Woelki je kazao kako radni tekstovi Sinodalnog puta upućuju na poziv na svećeničko zaređivanje žena.

“Čini se da se sinodalnim tekstovima prilično svjesno želi pripremiti zaređivanje žena”, rekao je Woelki dodavši da će se ako to ne bi uspjelo “stvoriti nove službe [za žene] – ali ne zato što postoje konkretne ‘potrebe’”.

U svom je obraćanju njemački kardinal kazao da je zalaganje za zaređivanje žena pokušaj odgovora na predodžbu da je njihovo isključivanje iz svećenstva “nepravedno i bolno”.

“Sigurno je da treba pronaći odgovor na ovu životnu stvarnost, ali ne protivno objavi”, rekao je nadbiskup Kölna.

Objasnio je kako je razlog za pokretanje Sinodalnog puta u prvom redu bila šteta nanesena vjerodostojnosti Crkve zbog seksualnih skandala povezanih s klerom, no upozorio je kako radni tekstovi ne odražavaju tu činjenicu.

“Ako se ovome problemu [narušene vjerodostojnosti] posvetio samo jedan marginalni ulomak, ne mogu poreći sumnju da je ova životna stvarnost bila samo sredstvo za ostvarenje želja koje su dugo gajene”, rekao je.

Nadbiskup Kölna je više puta javno upozoravao na probleme Sinodalnog puta. Posljednju put je to bilo 17. rujna ove godine, kada je za njemačku Katoličku novinsku agenciju (KNA), izrazio bojazan da bi konačni plod Puta moglo biti formiranje „nečega poput Njemačke nacionalne crkve“.

Iako je predsjednik Njemačke biskupske konferencije Georg Bätzing odbacio takve bojazni kazavši da „ništa neće promijeniti“ činjenicu da je Crkva u Njemačkoj dio univerzalne Crkve, Woelki je svoju bojazan ponovio i u obraćanju prošle subote:

„Ne mogu poreći sumnju da se ovdje radi o propitivanju tradicije i interpetativnog zajedništva s univerzalnom Crkvom, a ne brizi za nalaženjem stvarnih odgovora koji se tiču životnih stvarnosti“, kazao je Woelki.

„Spreman sam uključiti se u dijalog o životnim stvarnostima. Nisam spreman učiniti to protiv žive tradicije Crkve“, zaključio je nadbiskup Kölna.