Početkom prošloga tjedna Katolička Crkva u Indiji službeno je objavila dokument u kojem se kao etički imperativ postavlja izgradnja istinski uključive zajednice. Indijska biskupska konferencija pokrenula je novu politiku uključivosti, potpore i razvoja dalita (tzv. nedodirljivih), najsiromašnijeg i marginaliziranog dijela indijskog društva.

Dokument su predstavili kardinal Baselios Cleemis, predsjednik biskupske konferencije, biskup Theodore Mascarenhas, glavni tajnik konferencije, nadbiskup Kuriakose Bharanikulangara kao i drugi dostojanstvenici. Objasnili su kako ova politika nastoji biti korak naprijed, da teži „izbrisati prakse nedodirljivosti i kastinske diskriminacije na svim razinama, poboljšavajući životne uvjete dalita, a posebno prateći kršćanske dalite koji od države traže ustavnu zaštitu i pravdu.“

„Katolička Crkva je mnogo godina radila na razvoju dalita putem socijalnih razvojnih programa i obrazovanja. Pomoću ove nove politike prema dalitima, Crkva im se želi posvetiti na sustavniji način“, objasnio je za agenciju Fides o. Zackarias Devasagayaraj, tajnik ureda Indijske biskupske konferencije, a koji vodi pastoralnu skrb za dalite. „Naša je nada – dodao je – da će ovaj novi pristup promijeniti život mnogih dalitskih zajednica u Katoličkoj Crkvi. Nadamo se pokazati civilnom društvu novi mentalitet i novi način kako misliti o siromašnima i marginaliziranima kao što su daliti.“

Dokument, naslovljen „Politika osnaživanja dalita u Katoličkoj Crkvi u Indiji“, traži od 171 dijeceze da unutar godinu dana podnesu dugoročne i kratkoročne planove kojima bi okončali sve vrste diskriminacije protiv kršćanskih dalita. „Ako postoje dvostruke prakse na temelju kastinske diskriminacije, treba ih se odmah odbaciti. U slučaju neuspjeha, mjesne crkvene vlasti bi trebale poduzeti strože mjere“, stoji u dokumentu.

Kardinal Cleemis je za „The Indian Express“ izjavio: „Riječ je o revolucionarnom koraku. Priznajemo da je [diskriminacija dalita] teški društveni grijeh i problem. Grijeh je ako slijedimo kršćanski duh. Ovo je korak naprijed u zaustavljanju praksi diskriminacije unutar Crkve. Riječ je o poruci kao i o samoispitivanju.“

Dokument kritizira odluku Vrhovnoga suda kako ne postoje dokazi da nakon obraćenja kršćanski daliti ostaju socijalno i ekonomski zaostali kao i hinduistički daliti, te nadalje tvrdi kako je ta pozicija protiv članka 15 (1) Ustava koji brani diskriminaciju na temelju vjeroispovijedi.

U dokumentu Indijska biskupska konferencija traži od svih dijeceza da ukinu „sve prakse nedodirljivosti, diskriminacije i isključivanja, posebno u bogomoljama i na grobljima.“ Također zahtijeva da se na svim razinama posveti posebna pozornost promicanju dalitskih kršćana unutar ustanova, osiguravajući proporcionalnu zastupljenost u crkvenim tijelima i župskim vijećima kao i sudjelovanje žena u upravi.

Dokument dodaje kako su ostvarene i neke pozitivne promjene te se sada „više prihvaćaju prava i dostojanstvo dalita barem na ideološkoj i teoretskoj razini“, zahvaljujući različitim nastojanjima Crkve i dalitskih organizacija.

Otac Ajaya Kumah Singh, aktivist i ravnatelj „Foruma za socijalnu akciju Orisse“ kazao je za agenciju Fides: „Riječ je o povijesnoj inicijativi Crkve u Indiji. Ovo je prekretnica u rješavanju problema s kojima se daliti u Indiji suočavaju. Skoro 65% indijskih katolika su daliti. Nužna je politika koja će olakšati njihovo uključivanje u sve sfere društva te im osigurati dostojanstven život. Siguran sam da će na ovaj način daliti biti sposobni povratiti svoj vlastiti prostor. Nadamo se prekinuti kastinske prakse u Crkvi i društvu. Nadam se da ovaj dokument predstavlja svjetlo za zajednicu.“

Daliti u Indiji pripadaju bivšoj kasti „nedodirljivih“, a često su žrtve ugnjetavanja. U Indiji živi oko 25 milijuna kršćana, od kojih su većina daliti.

Radio Vatikan | Bitno.net