Caritas Vrhbosanske nadbiskupije obilježava 90. obljetnicu svoga osnutka. Tim povodom prigodnu poruku uputili su vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kard. Puljić i ravnatelj Caritasa vlč. Mirko Šimić.

Na početku su najprije podsjetili kako je ovu karitativnu ustanovu osnovao u studenome 1931. tadašnji nadbiskup dr. Ivan Evanđelist Šarić čime je započela institucionalna briga za siromašne na području Vrhbosanske nadbiskupije.

„Isus je bio čovjek za druge, mironosac i mirotvorac koji je donosio ljudima mir u bolesti te ih ozdravljao i davao im utjehu. On je prošao svijetom čineći dobro i svjedočio da odgovor na Božju ljubav znači prihvaćanje ljudi na božanski način (usp. Dj 10,8). Zauzimanje za potrebne i solidarnost s njima ispunjenje je Isusove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu i temeljna je zadaća svakog kršćanina, a time i svake biskupije u Katoličkoj Crkvi. Krist je karitativac koji ‘vraća vid slijepima, hod hromima, sluh gluhima, čisti gubave, oživljuje mrtve, hrani gladne’ (usp. Lk 7,18-23). Uz naviještanje Božje riječi te slavljenja sakramenata ključno je služenje u ljubavi koje odražava samu narav Crkve“, naveli su u svojoj poruci kardinal Puljić i ravnatelj Šimić uz podsjećanje kako je Crkva od svojih početaka naglašavala zajedništvo u svemu pa tako i u stavljanju materijalnih dobara njoj na raspolaganje i daljnje dijeljenje.

„Na svom, sada već dugom putu, ova karitativna ustanova Vrhbosanske nadbiskupije prošla je kroz mnoge izazove i strepnje, neizvjesnosti i nade, ali je uvijek uspijevala biti neovisna u svom djelovanju. Koliko god jedno društvo bilo pravedno Caritas će biti nužan jer njegovo djelovanje u ljubavi nije i ne može biti suvišno. Karitativni projekti poput: pučke kuhinje, kućne skrbi za stare i nemoćne, dječjeg vrtića, doma za studente, opismenjavanja Roma, rada s djecom s posebnim potrebama, pomoći siromašnim župljanima, zbrinjavanja izbjeglih te svakodnevne pomoći i brige za one koji dolaze na vrata Caritasa i mole pomoć, govore puno o spektru njegova djelovanja“, poručili su potpisnici poruke uz napomenu kako ova karitativna ustanova živi i djeluje zahvaljujući podupirateljima i dobročiniteljima kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

„Proslavljajući 90 godina Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije proslavljamo ljubav koja je ostavila trajni pečat zahvaljujući biskupima, svećenicima, vjernicima laicima, ravnateljima, redovnicama, redovnicama te svima onima koji su ugradili svoj dio u karitativni mozaik. Trajna je obveza nastaviti širiti ovu ljubav i u godinama koje dolaze jer će siromaha uvijek biti slijedeći primjer Isusa koji je utjelovljena ljubav i sve poziva na djelovanje“, istaknuto je u poruci te su zaključno kard. Puljić i vlč. Šimić zahvalili svima koji su nesebično pomagali Caritas kroz sve ove godine pri tome zazivajući Božji blagoslov na sve djelatnice, djelatnike, volontere, suradnike, podupiratelje, dobročinitelje kao i na sve korisnike Caritasovih usluga.