Od četvrtka, 7. srpnja, započinje devetnica Gospi Karmelskoj.

Raspored kroz dane devetnice:

17.30

– Večernje pohvale Crkve

– Krunica i litanije

18.30 – Sveta misa

Dani devetnice su dani priprave za primanje karmelskog škapulara na sam dan svetkovine. Za one koji ne mogu osobno sudjelovati, čitavi program devetnice može se pratiti preko aplikacije Majka Božja Remetska, mrežne župne stranice i Facebook Župa Remete.

Proslava Karmelske Gospe (subota, 16. srpnja 2022.):

07.00 Krunica i recitiranje litanije Majke Božje

07.30 Sveta misa

10.00 Krunica i recitiranje litanije Majke Božje

10.30 Sveta misa

17.30 Svečana večernja

18.00 Krunica i pjevanje litanije Majke Božje

18.30 Svečana sveta misa – Preč. mr. Marko Kovač

Nakon svake svete mise bit će oblačenje škapulara za sve one koji su pripravni, tj. bili su na danima devetnice i nabavili škapular, te ispunili cedulju s osobnim podacima.