Papinsko vijeće za pastoral putnika i selilaca objavilo je 24. srpnja poruku za Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. rujna pod geslom “Turizam i energetska održivost: pokretači održivog razvoja”.

Turizam

Sveta Stolica od samog početka, 1979. godine, pridružila se inicijativi koju je pokrenula Svjetska organizacija za turizam, smatrajući je prigodom za dijalog s civilnim svijetom, dajući svoj konkretni prinos utemeljen na evanđelju i senzibilizirajući cijelu Crkvu na važnost turizma za gospodarstvo, društvo i posebice za novu evangelizaciju. U dokumentu koji su potpisali predsjednik Papinskoga vijeća kardinal Antonio Maria Veglio i tajnik mons. Joseph Kalathiparambil ističe se da je ovogodišnja tema sukladna s Međunarodnom godinom održive energije za sve, koju je proglasila Organizacija ujedinjenih naroda, želeći istaknuti potrebu da se jamči održivi razvoj za sve, da se poboljša pristup energetskim uslugama i povjerljivim energetskim izvorima po pristupačnim cijenama, ekonomski isplativim, društveno prihvatljivim i ekološki razboritim.

Turizam je kao ljudska djelatnost naglo porastao, stoga treba voditi računa o srazu s okolišem zbog neumjerene potrošnje energetskih izvora, povećanog zagađivanja i otpadaka. Turizam stoga ima temeljnu ulogu u postizanju ciljeva milenijskog razvoja, a okolišna je održivost jedan od tih ciljeva. U svijetu nema neograničene količine energije i izvora za uporabu: nemoguće je da se neposredno obnove i posvema otklone negativni odrazi manipuliranja prirodnim poretkom, upozorava se u dokumentu, prenosi Radio Vatikan. Papinsko vijeće za pastoral putnika i selilaca želi tome dati svoj prinos, polazeći od uvjerenja da je Crkva odgovorna za stvoreno i da svoju odgovornost treba javno očitovati. Razvoj se ne može temeljiti na jednostavnim tehničkim, političkim ili gospodarskim parametrima, nego se treba pratiti s prikladnim etičkim odrednicama, prema kojima svaki rast uvijek mora biti u službi ljudskog bića i općega dobra.

Sveti Otac istaknuo je važnost toga da se turizam osvijetli socijalnim naukom Crkve, promičući kulturu etičkog turizma, koji poštuje dostojanstvo osobe i naroda te da je svima pristupačan, pravedan, i ekološka održiv. Sve se to može postići istinskom promjenom mentaliteta koja će poticati usvajanje novih načina življenja, obraćenje uma i srca, radi ostvarivanja umjetnosti zajedničkog življenja koje poštuje savez između čovjeka i prirode. Često sklonost hedonizmu i konzumizmu učini društvo neosjetljivim na štete koje iz toga proizlaze. Zaštita okoliša izazov je za svekoliko čovječanstvo i neodgodiva obveza da se poštuje opće dobro, istaknuto je u poruci koja završava riječima pape Benedikta XVI. da nova evangelizacija, koja se odnosi na sve, zahtijeva da rabimo brojne prigode turizma za predlaganje Krista kao vrhovnog odgovora na pitanja suvremenog čovjeka. (ika/bitno.net)