Meksiko

Meksiko ima površinu od 1.958.201 četvornih kilometara i 108.426.000 stanovnika, od kojih su 91,89% katolici (99.635.000). Crkva u Meksiku trenutačno ima 163 biskupa, 16.234 svećenika, 30.023 redovnika i redovnica i 505 članova laičkih instituta, 25.846 misionara laika i 295.462 vjeroučitelja. Sjemeništaraca je 4524, a bogoslova 6495. Meksiko je podijeljen na 93 crkvene oblasti, ima 6744 župa te još 7169 različitih pastoralnih centara.

Ukupno 1.856.735 učenika pohađa neki od 8.991 katoličkih obrazovnih centara, a 1822 je studenata specijalnih obrazovnih centara. Ostale institucije koje pripadaju Crkvi ili ih vode svećenici ili redovništvo u Meksiku uključuju 257 bolnica, 1.602 klinika, 8 kolonija gubavaca, 372 doma za starije osobe ili invalide, 329 sirotišta i vrtića, 2134 obiteljskih savjetovališta i drugih pro-life centara, te još 340 različitih institucija.

Kuba ima površinu od 110.861 četvornih kilometara, na kojoj živi 11.242.000 stanovnika, od kojih je 60% (6.766.000) katolika. Podijeljena je na 11 crkvenih pokrajina sa 304 župe, te 2210 pastoralnih centara. Katolička crkva na Kubi trenutno ima 17 biskupa i 361 svećenika, 656 redovnika i redovnica, 24 pripadnika svjetovnih instituta, 2122 laika misionara i 4133 vjeroučitelja. Sjemeništaraca je 13, a bogoslova 78.

Ukupno 1113 učenika pohađa 12 katoličkih obrazovnih centara svih razina i 10 specijalnih obrazovnih centara. Među ostale institucije koje pripadaju Crkvi ili koje vode svećenici na Kubi spadaju 2 klinike, 1 kolonija gubavca, 8 domova za starije osobe ili osobe s invaliditetom, 3 sirotišta i vrtića te još 3 druge institucije.(ika/bitno.net)