U dvorani Pavao VI. u Vatikanu 09. studenog 2013 u subotu, Sveti je Otac  primio u audijenciju oko sedam tisuća vjernika, sudionika hodočašća koje Talijanska unija za prijevoz bolesnika u Lourdes i druga međunarodna marijanska svetišta, organizira u prigodi 110. obljetnice ustanovljenja Zaklade. Papa je srdačno pozdravio sve nazočne, naročito bolesne i nemoćne; dragovoljce, crkvene asistente, odgovorne te Predsjednika. Prisutnost kardinala De Giorgija, biskupa i drugih uglednika jasan je znak da u Crkvi i civilnom društvu cijene zakladu UNITALSI – rekao je papa Franjo.

Vaša se organizacija već 110 godina evanđeoskim žarom posvećuje bolesnim i nemoćnim osobama. Zaista, vaše djelovanje nije asistencijalizam ili filantropija, nego istinsko naviještanje Evanđelja ljubavi, služba utjehe. To je veliko…, baš je evanđeosko djelo; ono je ministarstvo utjehe – primijetio je Sveti Otac.

Govoreći o brojnim članovima Zaklade, rasprostranjenim po cijeloj Italiji, Papa je rekao da muškarci i žene, majke i očevi te brojni mladi, potaknuti ljubavlju prema Kristu, a po uzoru na Dobroga Samarijanca, pred patnjom ne okreću glavu na drugu stranu. A to da se ne okreće glava na drugu stranu jest krjepost: s tom vrlinom idete naprijed. Dapače, budite pogled prihvaćanja, ruka koja podiže i vodi, riječ utjehe, zagrljaj nježnosti. Ne uzmičite pred teškoćama i patnjama, nego i nadalje braći i sestrama u potrebi, podarite vrijeme, osmjeh i ljubav. Neka svaka bolesna i slaba osoba na vašem licu može vidjeti Isusovo lice, a vi u trpećoj osobi prepoznajte meso Kristovo. Siromašni su i bolesni bogatstvo za Crkvu, a vi zajedno s brojnim crkvenim stvarnostima imate dar i obvezu prihvatiti to bogatstvo, promicati ga i vrjednovati ne samo u Crkvi nego i u cijelom društvu – potaknuo je Sveti Otac.

Današnji kulturalni i društveni kontekst nastoji prikriti fizičku slabost, smatra je nerješivim problemom dostojnim pijetizma, a katkada odbacuje osobe. Zaklada je UNITALSI pozvana biti proročki znak i da se usprotivi takvoj logici, logici odbacivanja, pomažući trpećima da budu protagonisti u društvu, u Crkvi i u samoj zakladi. Za promicanje stvarnoga uključenja bolesnih u kršćansku zajednicu, te da se u njima razvije snažan osjećaj pripadnosti, u župama i udrugama treba razvijati pastoral uključivanja. Zaista treba vrjednovati prisutnost i svjedočenje krhkih i trpećih osoba, ne samo kao naslovnika evanđeoskog djela nego kao i aktivnih subjekata samoga apostolskog djelovanja – kazao je Papa.

Draga braćo i sestre – nastavio je Papa – ne smatrajte se samo predmetom solidarnosti i ljubavi, nego se posvema osjećajte uključeni u život i u poslanje Crkve. Vi imate svoje mjesto, posebnu ulogu u župi i u svakoj crkvenoj sredini. Vaša je prisutnost, tiha ali vrlo rječita, vaša molitva, svakodnevno prikazivanje vaših patnja ujedinjenih s patnjama raspetoga Isusa za spas svijeta, te strpljivo i radosno prihvaćanje vlastite zbilje, dragocjen je duhovni izvor, bogatstvo za svaku kršćansku zajednicu. Ne sramite se što ste dragocjeno blago Crkve – potaknuo je papa Franjo.

Najsnažnije iskustvo zaklada UNITALSI tijekom godine proživljava na hodočašćima u marijanska svetišta, napose u Lourdes.. Vaše se apostolsko djelovanje i vaša duhovnost oslanjaju na Presvetu Djevicu. Ponovo otkrijete razloge svoje duhovnosti i svojega djelovanja! Posebice nasljedujte Marijino majčinstvo, majčinsku skrb za svakog od nas. Na svadbi u Kani, Gospa se obraća poslužiteljima i veli im: „Što vam god rekne, učinite“, a Isus poslužiteljima nalaže da vodom napune amfore i voda se pretvori u vino, bolje od prijašnjega. To Marijino posredovanje kod Sina očituje majčinsku skrb za ljude. To je posebna pozornost na naše prave potrebe. Marija zna što nam treba. Ona se skrbi o nama, posreduje kod Isusa tražeći za svakoga dar „novoga vina“, to jest ljubav, spasonosnu milost. Ona uvijek posreduje i moli za nas, posebice kad smo grješni. Stoga joj se u molitvi ‘Zdravo Marijo’ obraćamo: Moli za na grješnike – objasnio je Papa.

Papa je govor zaključio poticajno: Draga braćo i sestre, uvijek se ufajmo u zaštitu Naše Nebeske Majke, koja nas tješi i posreduje za nas kod svoga Sina. Neka nam pomogne da svima, koje na putu sretnemo, budemo odraz onoga koji je Milosrdni Otac i Bog svake utjehe. Hvala vam – kazao je na kraju Sveti Otac.

Radio Vatican