Saletinci

Misionari Naše Gospe Saletske najviše novih duhovnih zvanja danas broje u Poljskoj i Madagaskaru. U Poljskoj provinciji imaju 12 novaka i 16 bogoslova, dok na Madagaskaru imaju 7 novaka i 59 bogoslova. U Angoli broje 7 novaka i 25 bogoslova, u Indiji 17 bogoslova, na Filipinima i Brazilu 10 bogoslova i 7 novaka. Časne braće najviše broje SAD koje imaju 24 redovnika, zatim Poljska 12 redovnika. Najbrojnija provincija je Poljska sa 213 članova, zatim Madagaskar sa 148 članova, te SAD sa 142 člana. Redovnička zajednica odnosno Kongregacija misionara Naše Gospe Saletske nastala je u svibnju 1852. godine. Danas Kongregacija broji 916 redovnika koji djeluju u više od 23 zemlje svijeta na svih pet kontinenata. Zovu se i Saletinci (MS). Danas djeluju u nekoliko provincija u Francuskoj, Švicarskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Brazilu, Angoli, Indiji, SAD-u, Filipinima, … Ova redovnička zajednica u svijetu pronosi poruku Gospe Saletske te šire duh i duhovnost marijanskog svetišta La Salette koji se nalazi u Francuskoj. Tako diljem svijeta ovi misionari otvaraju marijanska svetišta Gospe Saletske.

Francisko Pavljuk